Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Škola Bořetice - logo

Novinky

Stravování během distanční výuky

Všichni žáci  ZŠ jsou od 14.10. odhlášeni ze stravy, ale pokud  bude zájem obědy odebírat, je potřeba nahlásit se obvyklým způsobem u paní vedoucí ŠJ p. Panáčkové. Žáci mají možnost oběd odebrat během distanční výuky za „ dotovanou“ cenu.
OŠETŘOVNÉ - INFORMACE PRO RODIČE
Od 14.10.2020 probíhá v ZŠ Bořetice distanční výuka
Organizace školního roku 2020/2021
Výsledky zápisu nových dětí do mateřské školy na školní rok 2020 2021
Výsledky zápisu do 1. třídy v základní škole
Manuál pro otevření MŠ

Dle pokynu MŠMT by měl být do 30.4.2020 vydán manuál, který by měl obsahovat pokyny k otevření mateřských škol. Po zveřejnění manuálu budu jednat se zřizovatelem o podmínkách otevření MŠ. O dalším postupu budete neprodleně informováni. Děkuji za pochopení a spolupráci. Mgr. Ivana Machačová. ř.š.

 
TISKOPIS - OŠETŘOVNÉ

Zákonní zástupci dětí i žáků, kteří potřebují potvrdit tiskopis pro ošetřovné, mohou volat na školní telefon 605 728 437.
Výlet dětí MŠ do Němčiček

Začátek nového roku 2020 zahájily děti z mateřské školy  návštěvou Němčiček. Koledovaly ve Vinařství u Stávků, kde na děti čekalo příjemné pohoštění. Navštívily i dům pro seniory na Domovince. Tady popřály děti všem babičkám i dědečkům hodně zdraví a předaly jim drobné dárečky. Cesta nás dovedla i do MŠ v Němčičkách a své putování děti ukončily „ čertovským řáděním“ na svahu.

...Věda je hra v ZŠ Velké Pavlovice

Jak se dělají fyzikální a chemické pokusy na ZŠ ve Velkých Pavlovicích? Tak na to jsme se jeli osobně podívat v pátek 29. 11. do nové učebny fyziky této základní školy. Žáci si vyzkoušeli pokusy s magnety, kapalinami, balónky, apod. Jejich nadšenou spolupráci si můžete prohlédnout na fotografiích. Potom si prohlédli nově vybavenou učebnu informatiky a jazykovou učebnu. Ve škole se všem líbilo.

...Florbalový turnaj v ZŠ Kobylí

V pátek 22. 11. si tým žáků 4. a 5. ročníku zahrál přátelský zápas ve florbalu s žáky ze škol v blízkém okolí. Turnaj byl až do poslední chvíle velmi napínavý. Naši florbalisté dokázali vybojovat krásné 3. místo. Sportu zdar!
 
Ranní čajovna v mateřské škole

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 jsme s dětmi uspořádali „voňavou čajovnu“. Cílem akce bylo setkání dětí  s rodiči a jejich blízkými. Děti se mohly pochlubit svou zručností a smyslem pro zodpovědnost, během doby, po kterou se svědomitě staraly o své rodiče. Celý týden jsme se s dětmi připravovali na tuto událost. Především poznáváním a sběrem bylin ve volné přírodě. Velice nás potěšila hojná účast a velmi příjemná atmosféra.

...Děti z MŠ navštívily firmu Sonnentor v Čejkovicích

Pondělí 21. 10. 2019 jsme s dětmi navštívili firmu Sonnentor v Čejkovicích. Tato firma se zabývá ekologickým zemědělstvím a zaměřuje se na výrobu čajů.  Děti dostaly možnost nahlédnout do výrobny, balírny, skladů a dalších prostor firmy. Dozvěděly se něco o historii a způsobu pěstění na polích. Prozkoumaly naučnou zahradu zvanou „Hyldegardina“ podle její zakladatelky. Od zaměstnanců dostaly děti několik dárečků a nakoupily si zdejší produkty podle svých přání. Celý výle...
Podzimní tvoření s rodiči v mateřské škole

Podzim přináší nejenom deště, ale i mnoho podzimních darů. Dne 17. října přišli rodiče s dětmi, aby vyrobili něco neobvyklého, zajímavého, podzimního a zároveň prožili pár společných chvil. Nálada byla výborná a  výtvarné práce nádherné. Ze všech výrobků vznikla malá výstava před mateřskou školou. Za trpělivost a kreativitu byli všichni pozváni do školní jídelny k malému občerstvení, které přichystaly děti z MŠ. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili podzimního tvoření v MŠ, a ...
Projektový den 5. ročníku v Pekařství u Valů

Ve středu 18. 9. 2019 se naši žáci měli možnost seznámit s provozem v místním pekařství. Kromě informací ohledně fungování pekárny, ukázky strojů, zadělávání těsta apod. čekalo na žáky překvapení v podobě výroby vlastních pletýnek, vánoček, suků a loupáčků, které si upekli a odnesli domů. Všem velmi chutnalo a moc děkujeme za krásně připravený program.

...Dopravní výchova

Žáci 4. a 5. ročníku naší školy se letos podívali na dopravní hřiště v Hustopečích v krásný slunečný den 25. 9. 2019. Nejenom podívali, páťáci jakožto zkušení cyklisté si bez nehod zajezdili po cestách a křižovatkách, správně vyhodnotili situace po dopravní stránce, no prostě zvládli na výbornou. Čtvrťáci se předvedli jako velmi zkušení cyklisté co se týče ovládání kola při jízdě zručnosti. Ale úspěšně to skloubit se značkami, semafory, křižovatkami a kruhovým objezdem se...
Hvězdárna a planetárium Brno

Školáci v pondělí 16.9.2019 navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno, kde si užili si dobrodružství s Robinsonkou.
Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 v mateřské škole

Velikonoční těšení spojené s Dnem otevřených dveří
Vynášení Moreny
Exkurze do zahradního centra spojená s návštěvou zámeckého parku Lednice
Plavání školčátek v Hustopečích u Brna
Vyhodnocení sběru papíru za rok 2018-2019
Letní koupání na bazénu u Surmanových
Pasování předškoláků na OÚ
Putování za pohádkovou vílou, plnění úkolů na zahradě MŠ Vrbice, občerstvení a ukončení na rozhledně „Slunečná“ ve Velkých Pavlovicích
Školní výlet do ZOO a lanového centra v Hodoníně. Fot...

Seznam dětí přijatých do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020
Matematický klokan 2019

Nejlepší počtáři školy:
Divadýlko v mateřské škole

V úterý 6. 11. 2018  navštívil děti v mateřské škole  pan Prokop se svým programem „V zoologické zahradě“. Některé děti se podílely na vystoupení a jiné fandily svým kamarádům. Program byl  naučný, ale i zábavný a děti to opravdu bavilo.
Podzimní tvoření v mateřské škole

Když nastane čas plískanic, přichází podzim. U nás ve školce to znamená čas podzimního tvoření. V úterý 23.10.2018 jsme pozvali do MŠ i rodiče, se kterými si děti  vyrobily spoustu krásných věcí z přírodnin i jiných materiálů. Děti také předvedly krátkou dramatizaci pohádky, zazpívaly a své rodiče pohostily čerstvě napečenou buchtou a štúdlem. Z krásných výrobků je výstavka v prostorách před MŠ.

...Běh za bořetickým hroznem

Sport je pro děti z mateřské školy  jedna z nejdůležitějších aktivit,  a tak jsme uspořádali ve čtvrtek  18. 10. 2018 „Závod o bořetický hrozen“. Děti si vybraly startovní čísla, připravily se ke startu a už to jelo…. V cíli byly děti odměněny skutečným hroznem a vlastnoručně vyrobenou medailí.

 
Hvězdárna a planetárium Brno - Tajemství gravitace

Školáci se ve čtvtek 25.10.2018 vydali rozlousknout tajemství gravitace a užili si magickou cestu vesmírem a časem po stopách Alberta Einsteina.
JEŽEK

Zvířátko, které si všichni zamilovali hned na první pohlazení. 12. října navštívili žáci 1. a 2. třídy ZŠ Bořetice Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde se s tímto savcem blíže seznámili. Zjistili, kde ježek žije, čím se živí, kdy spí a jak se chová v případě ohrožení. V rámci programu pozorovali ježčí bodliny pod mikroskopem, zkusili si ježčí život na vlastní kůži a na závěr si každý jednoho ježečka z podzimních listů vyrobil a odnesl na památku domů.

...Divadlo Kejkle v mateřské škole

Začátkem října přijelo do MŠ divadýlko „Kejkle“. V plánu byl program na téma „Dopravní výchova“. Dopoledne přineslo dětem nové informace, spoustu zábavy, hudby i tance. S úspěchem se zapojily i  nejmenší děti a celá akce byla velice vydařená.
Dopravní výchova 4. a 5. ročníku

V pondělí 1. 10. 2018 si byli žáci 4. a 5. ročníku ověřit praktické i teoretické znalosti z dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hustopečích. Nejdříve absolvovali teoretickou část, ve které si zopakovali základní pravidla bezpečné jízdy na kole a vyplnili test. Poté si každý projel hřiště jízdou zručnosti a nakonec všechny čekala nejzajímavější část dopravní výchovy. Každý žák si vyzkoušel jízdu na kole na dopravním hřišti se semafory, značkami, vlakovým přejezdem, kruhov...
Cyklovýlet 3. a 4. třídy

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 jsme se s žáky 3. a 4. třídy vydali na cyklovýlet do Velkých Pavlovic. Počasí nám skutečně přálo, a tak jsme si užili nejen pohybu, ale také krásného sluníčka. Po cestě jsme se zastavili na rozhledně Slunečná, kde se žáci občerstvili, vyšlápli schody na rozhlednu a zajeli si stezku zručnosti. Vrátili jsme se všichni unavení, ale plní zážitků.
 

...Rozloučení s panem školníkem

Začátek školního roku přinesl i smutné loučení s panem školníkem. Děti mu popřály a poděkovaly za všechno, co pro ně dělal a opravoval v MŠ.
 
Září v mateřské škole

Nový školní rok  přinesl příjemné teplé počasí. Děti z mateřské školy se přivítaly  s novými i současnými kamarády a vyrazily  objevovat, co nového připravil čas podzimu.
Organizace školního roku 2018/2019
Výlet dětí z mateřské školy do lanového centra

Blíží se konec školního roku a to je i čas výletů. Naše MŠ vyrazila do lanového centra Hájenka v Břeclavi. Pro starší děti byl připraven program „Pevnost  Boayard“,pro menší děti soutěživé hry. Děti zde uplatnily jak fyzickou zdatnost, tak i rozumové schopnosti. Všichni potom prolézali lanovým centrem „lanáček“. Při odchodu čekalo děti další překvapení …. přišli se s nimi rozloučit „Mimoni“ a na závěr si spolu i zatančili. Výlet měl u dětí obrovský úspěch.

...Výlet dětí z MŠ do Velkých Pavlovic

Ve středu 19. 6. jsme se s dětmi projeli vlakem do Velkých Pavlovic. Na programu byla ukázka výcviku služebního psa. Děti byly poučeny o bezpečnosti a správném chování při setkání s cizím psem. Po skončení výcviku se děti pohrály na dětském hřišti u vlakové zastávky. Navštívili jsme i nedalekou ohradu s domácími zvířaty. Děti byly nadšené a s úsměvem jsme se všichni  vraceli zpět do MŠ.

...Setkání s kolouškem

V naší mateřské škole jsme kamarádi přírody, a tak jsme se vydali pozdravit malého kolouška k naší kamarádce. Byl nalezen mezi vinohrady opuštěný a sám. Ujali se ho velmi milí lidé a pomohli mu. Děti si jej mohly prohlédnout i pohladit.
Recitační soutěž v základní škole

Ve středu 6. 6. jsme prožili příjemné chvíle při recitační soutěži našich žáků. Děti se doma ochotně a pečlivě naučily pěkné básničky nazpaměť. Při soutěži ve škole se neostýchaly je před všemi ostatními pěkně zarecitovat. Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci a starší žáci. Snahu všech recitátorů jsme my ostatní ocenili potleskem i obdivem. Na závěr jsme vyhodnotili nejlepší soutěžící v obou kategoriích, kteří obdrželi diplomy a pěkné odměny za svoji píli.  ...
DEN DĚTÍ v mateřské škole

Na Den dětí jsme v mateřské škole slavili, ale přitom nezaháleli. Na sóle jsme jezdili s vlastními dopravními prostředky za řízení policisty. Vše jsme zvládli na jedničku a za odměnu jsme si koupili zmrzlinu.
Putování za vodníkem

Děti z mateřské školy našly u vypuštěného rybníka  „vodníkův  poklad“, ale bez vodníka. Protože vodník a jeho kamarádi potřebují vodu, asi se někam odstěhovali.  Děti se vydávají po stopách.  Cestují vlakem, autobusem, putují pěšky, ale zatím nic. Snad se jim to podaří.
Flétničkový koncert v mateřské škole

V mateřské škole se ve čtvrtek 17. května uskutečnil flétničkový koncert. Děti ukázaly rodičům své dovednosti při hře na flétnu. Atmosféra  byla velmi příjemná. Zapojili se i rodiče, kteří dětem pomohli při zpěvu „kánonu“.  Na konci programu byly děti odměněny za jejich krásné výkony. Gratulujeme našim šikovným „hudebníkům“.

...Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se žáci naší školy zúčastnili soutěže na dopravním hřišti v Hustopečích – Já cyklista.   I přes nepřízeň počasí, kdy po celu dobu trvání akce pršelo, byli naši žáci stateční čelit všem soutěžním úkolům, chladu i dešti. Mezi úkoly patřilo zvládnutí testů ze zdravovědy, testů ze silničních pravidel, praktické jízdy na dopravním hřišti a praktické jízdy na překážkové dráze. Vše bylo řádně hlídáno a hodnoceno příslušníky městské policie, stejně ta...
Týden módy ve školní družině

Tento týden se nesl v duchu módy a holky i kluci si zahráli na módní návrháře. Navrhovali botasky nebo lodičky, podle svého výběru, ale i kostýmy pro superhrdiny či další kousky oblečení. Týden módy byl završen módní přehlídkou, kde děvčata  předváděla letní i zimní oblečení a společenské šaty a všichni kluci tvořili porotu, která hodnotila jednotlivé modely. Účastnice přehlídky si odnášely krásné diplomy a přívěšky na klíče. Porota také odvedla kus práce, proto byla zasloužen...
Cestování časem za dinosaury

Děti ve školní družině zázračně cestovaly časem za vyhynulými tvory, kteří fascinovali velikostí a počtem druhů.  Děti si  vyrobily skládací dinosaury a modely sopek, které díky jednoduché chemické reakci chrlily lávu.  Těžko se výbuchy těchto sopek popisují slovy, proto bude lepší, když se podíváte na fotky ve fotogalerii. 
Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem
Start k velkému přátelství

Ve středu 25. dubna našel  žák 4. třídy na poli v Bořeticích  nafukovací balónek, na kterém byl německy psaný text. Tento balónek přinesl do školy, kde jsme ho přeložili a zjistili jsme, že byl vypuštěn 24.4. v Německu ve městě Nürnberg a pouštěly ho děti z Merianschule, která oslavovala padesátileté výročí založení školy. Byly na něm pověšené dvě kartičky se zpáteční adresou a prosbou o odeslání zpět na adresu, která tam byla uvedena. Karty jsme odeslali a doufáme, že ná...
Májové muzicírování

První květnový týden patřil muzicírování malých muzikantů.  Ve středu 2. května a ve čtvrtek 3. května se uskutečnily dvě májové besídky dětí, které navštěvují hudební kroužek a pod vedením pana učitele Jakuba Kostrhuna se učí hrát na hudební nástroje. Zazněly lidové písničky, populární skladby a melodie z pohádek nejen českých autorů. Ačkoliv se pro mnohé jednalo o první vystoupení, všem se jejich koncertování podařilo.

...McDonald´s cup

V pátek 4. 5. 2018 se naši žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili okrskového kola fotbalové soutěže McDonald´s cup v Hustopečích. Žáci vybojovali 3. místo v kategorii starších žáků. Přejeme hodně sportovních úspěchů i v dalších letech a sportu zdar!
DEN ZEMĚ - projektový den v základní škole

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 oslavili naši žáci formou projektového dne Den Země. Žáci byli rozděleni do skupin různého věku a ve spolupráci s ostatními plnili úkoly týkající se poznávání přírody - rostlin, živočichů i  zdravých potravin. Luštili kvízy, skládali puzzle, třídili odpad  a vysazovali bylinky do truhlíků. Všichni si tento den krásně užili a dozvěděli se spoustu nových informací o naší Zemi.  

...Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
Děti z mateřské školy na návštěvě v Němčičkách

Pro zpestření všedních dnů jsme se s dětmi vypravili na návštěvu do vinařství v Němčičkách. Děti plnily různé úkoly. Prohlédly si sklepní  i výrobní  prostory. Měly možnost vyzkoušet ruční lepení etiket nebo tahání (vody) z koštýře. Nikdo neodešel bez odměny za splněné úkoly. Cestou zpět do školky děti  poznávaly krásy přírody kolem nás.

...Kejklíř v mateřské škole

Ve středu navštívil děti z mateřské školy kejklíř  Čabík s programem „Cesta kolem světa“. Představení bylo pěkně hudebně zpracované a zároveň naučné. Když třídu zaplnil dětský smích a radostné výkřiky, bylo jasné, že si všechny děti kejklíř Čabík získal.
Seznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
Návštěva Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 navštívily starší děti z mateřské školy Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.  Děti se seznámily s životem motýlů, s jejich vývojem. Zahrály si na ně, kuklily se, řadily obrázky, skládaly motýlí puzzle a také je pozorovaly mikroskopem.
Návštěva páťáků v mateřské škole

Před zápisem do 1. třídy navštívili naše děti kamarádi z 5. třídy a přinesli jim pozvánky k zápisu. Všichni společně zavzpomínali na hry v mateřské škole, zazpívali si a zahráli si hru na pozdravy.
 
Hra na zahradníky a zahradní architekty v mateřské škole

Děti z mateřské školy spolu s panem školníkem  i se zaměstnanci OÚ si začátkem dubna na zahradě sadily vrbu a vytvářely z ní různé tunely a chodbičky. Jestli se společná práce zdařila, uvidíme časem – zatím to vypadá velmi zajímavě. Je jasné, že bez pomoci dospělých by se nám nepodařilo uskutečnit náš záměr, takže jim tímto moc děkujeme.

...POZVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

V pondělí 9. 4. byli žáci 5. ročníku v mateřské škole, aby pozvali předškolní děti k zápisu. Bylo to příjemné setkání, při kterém se poznali,  společně si zazpívali, zahráli si hry. Na závěr předali žáci základní školy  dětem z mateřské školy pěkné pozvánky, které sami vyrobili. Pozvánky předškoláčkům přečetli a vyjádřili radost z toho, že se s nimi uvidí ve škole při zápisu.
 

...Návštěva řezbáře v mateřské i základní škole

V předvelikonočním čase  navštívil děti v mateřské škole i žáky v základní škole pan řezbář. Děti si za jeho pomoci vyřezaly velikonoční zvířátko. Někteří si jej vymalovaly temperou a zavěsily na vrbový proutek svázaný mašličkou. Nezvyklé dopoledne bylo při děti zajímavým zpestřením.

 
Děti z mateřské školy navštívily ekocentrum.

Návštěva ekocentra ve Velkých Pavlovicích 6. 3. 2018 se nás pokusila naladit na jaro. Děti se seznámily s životem včel s jejich důležitou úlohou v přírodě.
Maškarní bál v mateřské škole

Ve čtvrtek  1.3. 2018 se v mateřské škole uskutečnil maškarní bál. Všechny děti se proměnily  v  pohádkové bytosti a celá mateřská škola  v jednou velkou pohádku. Byl to den plný hudby, tance a her s pohoštěním pro všechny zúčastněné masky i „nemasky“.
Matematický klokan 2018 - Nejlepší počtáři školy
Škola hrou aneb činnostní pojetí výuky

To, že „škola“ nejsou jen učebnice, lavice, ořezané tužky a naprosté ticho, je dnes už známá věc. Své o tom ví i naši prvňáčci, kteří si každý den lámou hlavy nad zapeklitými úkoly z matematiky, čtení i dalších předmětů, často se i sami podílí na tvorbě těchto úkolů pro sebe či své spolužáky. A jak takové činnostní pojetí výuky vypadá v praxi? Podívejte se sami…

...Fyzikální a chemické pokusy

V pátek 23.2. k nám do školy přijeli žáci 8. a 9. třídy z Kobylí  a předvedli nám pozoruhodné pokusy.  Například si vyrobili „lávovou lampu“, přesvědčili nás, že mouka hoří, předvedli, jak si udělat domácí vonnou svíčku, jak protáhnout vajíčko hrdlem láhve a jak je dostat zase ven a spousty dalších zajímavých pokusů.  Už se těšíme na příští rok, kdy přijedou s novými nápady.
                                                                                                      ...
Tříkrálové koledování dětí z mateřské školy

Povánoční čas v mateřské škole  patřil Třem Králům. Děti se seznámily s tradicemi spojenými s tímto svátkem. Navštívily místní kostel. Prohlédly si betlém a společně si zazpívaly s doprovodem varhan. Koledování po obci bylo pro děti především zábavou. S přáním do nového roku navštívily pana starostu i kamarády v základní škole.

...Keramické odpoledne dětí a rodičů na téma Vánoce
Koledování dětí z mateřské školy

Předvánoční čas děti z mateřské školy trávily koledováním po obci a seznamováním se s místními firmami.

 

 
Ekocentrum Trkmanka na téma "Vánoční těšení"

V úterý 12. 12. 2017 si žáci 1. a 3. ročníku užili zábavné vánoční tvoření v Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice. Podařilo se jim upéct vynikající zdravé cukroví a vyrobit si na něho pěknou dárkovou krabičku. Vyzkoušeli si pracovat s pájkou a dřevem, z pedigu si vytvořili vánoční rybičku a z ovčího rouna pěkné ozdoby na stromeček. Vyzkoušeli si lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek a ochutnali vánoční punč. Všem se v ekocentru moc líbilo.

...Tradiční vánoční těšení v mateřské škole

Vánoční těšení dětí a rodičů proběhlo 12. 12. 2017 v prostorách mateřské školy. Rodiče i děti měli možnost využít herny, školní jídelny i kuchyně. Všichni zdobili, pekli, zpívali, hráli divadýlko a na závěr si poseděli u vánočního stromečku s čajem, kávou  i pečivem, které si sami připravili. Součástí těšení je i zdobení oken, školky, malování, výroba přáníček a rozbalování dárečků, které dětem z mateřské školy každé ráno nadělí Ježíšek.
 

...Vánoční jarmark 2017

V sobotu 9. prosince zazpívali žáci ze základní školy  i děti z mateřské školy na tradičním  jarmarku na sóle u kulturního domu.

Za fotografie děkujeme paní Veronice Mikulíkové.
Mikulášské dovádění nejen ve školce...

V pondělí  4. 12. se vydaly děti z mateřské školy  na výlet do Skanzenu ve Strážnici, kde měly možnost poznat, jak kdysi, ještě za našich babiček, prožívali lidé adventní svátky a slavili Vánoce. Viděly výrobu vánočních ozdob z překližky, lití olova nebo draní peří. Koledníci zpívali krásné vánoční písně a popřáli nám klidné prožití vánočních dnů.
Druhý den slavil svátek Mikuláš. Přišel,  jak je jeho zvykem, spolu s andělem a čertem do naší MŠ pozdravit děti. Atmosféra b...
Mikuláš, čert a anděl v ZŠ

Pochvalu za třídní spolupráci si zaslouží žáci 5. ročníku. V úterý 5. 12. navštívili své spolužáky v jejich třídách v krásných převlecích sv. Mikuláše, andělů a čertů. Pro děti 1. – 4. třídy měli připravenou“ mikulášskou řeč, pokárání čertíky i laskavé obětí andílků“. Děti Mikulášovi, andělům a čertům pěkně zarecitovaly, zazpívaly a přislíbily pěkné chování.
 

...Čtvrťáci vyráběli adventní věnce.

Adventní doba se nese v duchu příprav na Vánoce. U nás ve škole tomu není jinak a  žáci 4. ročníku si  pod vedením třídní učitelky Emilie Jedličkové opět vyráběli adventní věnce. Děti byly z práce nadšené a nejvíc se těšily, až si doma s rodiči zapálí první adventní svíčku.

 

...Příšerky ve školní družině

Malování příšerek ve školní družině  děti hodně bavilo, hlavně kluky. Soutěžilo se o nejlepší příšerky, ale bylo hodně těžké vybrat z takového množství krásných, originálních a barevných „kamarádů“. Zajímavé nebyly jenom obrázky, ale i jména příšerek, jako Kuliočko, Ohnivák, Strašák Bum, Čertík Skeč, Svaloň, Kuka, Blesk, Kinkong a další. 
 

...Kurzy plavání

Ve středu 22. 11. 2017 ukončili naši žáci 2. a 3. ročníku plavecký výcvik. Většina dětí již plave velmi dobře a ostatní se naučili alespoň základy plaveckých stylů, které jim pomohou v další výuce. Nikdo se nebál a všichni si užívali bazénu. V květnu se naši čtyři nejrychlejší a nejlepší plavci zúčastní plaveckých závodů, na které se již nyní moc těší.

 

...Listování s Lukášem Hejlíkem

V pondělí 20. 11. 2017 navštívili žáci zábavné „Listování s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným“ v kulturním domě na Vrbici. Oba herci žáky skvělě pobavili a nenásilně seznámili s knížkami od Jannece Leviho o strýčkovi Ludvíkovi. Žáci byli vtáhnuti do zajímavého děje a vyzkoušeli si i krátké a jednoduché role na pódiu. Děkujeme!
 

...AZ kvíz ve školní družině

V pátek 24.11.2017 si děti ve školní družině zasoutěžily jako v pravém televizním pořadu AZ-kvíz. Správnými odpověďmi se snažily spojit tři strany trojúhelníku, a tak vyhrát. Zahrály si mladší děti, které měly jednodušší otázky týkající se obecného přehledu, i starší děti, které odpovídaly na otázky z přírodovědy. Všichni byli moc šikovní a s radostí si odnesli odměny ve formě zvířecích samolepek nebo sladkostí.
 

...Námořníci z 1. třídy

První čtvrtletí uteklo jako voda a prvňáčci pod vedením Mgr. Miroslavy Herůfkové už mají rozhodně co ukázat. Čtení, psaní i počítání je jejich  denním chlebem, od kterého si někteří nechtějí odpočinout dokonce ani o přestávce. Aby je učení stále bavilo, používají ve výuce nejrůznější pomůcky. Jednou z nich jsou slabikovací lodičky, které žáky 1. ročníku  pomáhají připravit se na čtení složitějších textů ve slabikáři. A že jim to s nimi jde!

...Pečení martinských rohlíčků

Svátek Martina jsme oslavili tradičním pečením martinských rohlíčků. Všechno si naše děti samy nakoupily, připravily těsto i náplně a rohlíčky vytvořily a postříhaly. Paní kuchařky nám je do zlatova upekly.
 
Hvězdárna a planetárium Brno - Soumrak dinosaurů

V pondělí 6. 11. 2017 cestovali naši žáci nejen prostorem, ale i časem až do doby před 250 miliony lety. Seznámili se s některými vyhynulými druhy ještěrů, utíkali před stádem Argentinosaurů, schovávali se před útočným Velociraptorem a nakonec byli svědky vyhynutí dinosaurů při pádu planetky před 65 milióny lety. Užili si cestování nad hlubokými kaňony, pluli na hladině bouřlivého oceánu, procházeli se v tropickém pralese a skákali na padáku do hluboké propasti. Už se všichn...
Živá i neživá příroda v mateřské škole

Zájem našich dětí o přírodu ať živou nebo neživou je stále větší. Také proto jsme navštívili s našimi dětmi Ekocentrum ve Velkých Pavlovicích s programem: „ Jak se žije na kompostu“. Základní informace jsme dále v MŠ rozvíjeli. Jak? Vytvořili jsme si nejdříve kompost“ jenom jako“ z papíru a potom jsme se dali i do tvorby malého skutečného minikompostéru s kompostem.  Jestli se nám práce podaří, uvidíme později. Součástí přírody je i zahrada za MŠ, kde tráví děti spoustu času. Pr...
Vinobraní v mateřské škole

V říjnu jsme se zaměřili na vinobraní. Co to je školkácké vinobraní? To jsou návštěvy vinohradů, vinařství, pozorování práce vinařů, seznamování s novými pojmy a v neposlední řadě  i samotná výroba hroznové šťávy. Děti si přinesou hrozen, umyjí si jej, oberou zrníčka, vymačkají a přecedí šťávu a nakonec ochutnávají. Součástí školáckého vinobraní je tradičně každý rok i běh za bořetickým hroznem.

...Každoroční plavání dětí z mateřské školy

Že se děti nebojí vody a naučí se správné základy plavání je vidět na snímcích.
Podzimní diskotéka ve školní družině

Ve středu 18. 10. jsme ve školní družině organizovali podzimní diskotéku. Starší žáci pečlivě připravili prostory, občerstvení a hudbu. Na návštěvu přišli i mladší žáci a mohli se tak všichni zabavit společně.  Měli jsme výborný dort, za který děkujeme Nicoláskovi ze 3. třídy a výborné muffiny, které donesla Barborka ze 4. třídy. Ke správné  atmosféře přispěla  i disco koule, za kterou děkujeme Laurince ze 3. třídy. Michal Huslík ze 3. třídy přispěl konfetami  i další vý...
Podzimní plodiny

 I takto může vypadat výuka prvouky - v pátek 13. října se naši prvňáčci seznamovali se zeleninou a ovocem sklízeným na podzim trochu méně tradičním způsobem. Místo učebnic a pastelek se na jejich lavicích objevila jablka, švestky nebo třeba celer. Na konci hodiny byl už téměř každý schopen rozpoznat jednotlivé plodiny, ať už podle jejich chuti nebo zrakem, čichem či hmatem. Nedali byste si taky?

...Podzim maluje.

Na přelomu září a října jsme se s žáky 4. a 5. ročníku vypravili do přírody, abychom zde nasáli tu pravou podzimní atmosféru a zachytili odstíny, kterými podzim každoročně okolní krajinu vymaluje. Zda naše snažení vedlo ke zdárnému konci můžete posoudit sami.
Dopravní výchova v Hustopečích

Dne 21. 9. 2017 se žáci 4. a  5. ročníku naší školy zúčastnili dopravní výchovy na hřišti v Hustopečích. Prožili pěkný den ve spolupráci s lektory, kteří pro žáky připravili poučný program na hřišti i v učebně. Mohli si prakticky i teoreticky prožít roli cyklisty v „silničním provozu“. Oblíbenou a nesnadnou součástí programu byla jízda zručnosti, která se stávala z překonávání překážek při plynulé jízdě na kole. Své dovednosti i vědomosti mohli na závěr prokázat v ukázko...
Věda je zábava.

V letošním roce vzbudil velké nadšení a zájem nový kroužek s názvem Věda je zábava. Žáci si zde mohou vyzkoušet jednoduché fyzikální, chemické a biologické pokusy. Hned první hodinu se seznámili s povrchovým napětím vody, s různou hustotou kapalin, vyrobili si živočichy chodící po vodě a obarvili květiny. Už se těší na další zajímavé jevy.

 

...Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku

Od 15.9. 2017 začali  žáci 2. a 3. ročníku jezdit do Plavecké školy v Hustopečích. Hned první hodinu si zadováděli v bazénu, a potom byli rozděleni do čtyř skupin podle svých plaveckých dovedností. Pod vedením zkušených plaveckých  instruktorů se budou zdokonalovat v plavání a posilovat zdraví otužováním a pobytem v sauně. Nadšení v jejich tvářích můžete vidět na fotografiích.

 

...Organizace školního roku 2017/2018

Organizaci nového školního roku 2017/2018 si můžete prohlédnout zde.
Olympiáda v ZŠ Velké Pavlovice

V pondělí 26. 6. 2017 jsme měli další možnost si zasoutěžit. Tentokrát jsme odjeli na Olympiádu do Velkých Pavlovic. I tam pro nás byly připraveny pěkné disciplíny:  skok do dálky, běh na 50m, běh na 300 m. Odměnou pro naše vítěze byly „opravdické medaile“. Také jsme dostali ovocnou svačinu = meloun, ananas, žlutý meloun, mochyni, čokoládovou tyčinku. Děkujeme za pěkné zážitky.
Napsali: Kristýna Babáčková, Tereza Kuchyňková, Filip Novotný
 

...Olympiáda v ZŠ Kobylí

V pátek 23. 6. 2017 jsme byli, my žáci ze 4. + 5. ročníku, na sportovní Olympiádě v Kobylí. Soutěžní disciplíny, ve kterých jsme soutěžili, byli: skok daleký, skok z místa, hod kriketovým míčkem, hod na cíl, běh na 60 m, běh na 200 m, štafetový běh. Snažili jsme se podat nejlepší výkony. Dosáhli jsme velkých úspěchů – obsadili jsme 8 prvních míst,  5 druhých míst a  1 třetí místo. Za odměnu jsme dostali pěkné diplomy a výborného „Míšu“ = (nanuk). Olympiáda se nám moc líbila, ...
Nejlepší sběrači starého papíru ve školním roce 2016/2017
Výlet pro nejlepší sběrače papíru

Ve středu 21. 6. 2017 si nejlepší sběrači papíru základní i mateřské školy užili za odměnu zábavné dopoledne v rodinném centru Bruno Family v Brně. Žáci si protáhli tělo prolézáním atrakcí v různých výškách, na skluzavkách a tobogánech, skákacím polštáři, trampolíně, procházením v myší díře, ...svezli se na lodičkách a projeli v autíčkách. Všichni si výlet skvělě užili !
 
 

...Výlet do Archeoskanzenu a Živé vody Modrá

V úterý 20. 6. 2017 jsme s žáky 1. - 4. ročníku navštívili Archeoskanzen v Modré u Velehradu, kde jsme si prohlédli obydlí, nástroje i každodenní potřeby Slovanů z doby Velké Moravy. Žáci si vyzkoušeli umlít mouku, střílet z luku a obléknout si zbroj bojovníka. Po občerstvení v místní Šenkovně si děti proběhly bludiště a společně jsme se vydali do akvária Živé vody Modrá. Zde si žáci prohlédli nádherné druhy sladkovodních ryb a poté si zchladili nohy v rybníčku. Výlet se všem lí...
Soutěž ve zpěvu

Ve středu 14. 6. proběhla na základní škole soutěž ve zpěvu. „Zpěváci“ se prezentovali písničkami podle vlastního výběru. Za podpory svých spolužáků zpívali ve skupinkách nebo jednotlivě. Představili porotě, stávající se z paní učitelek, také publiku, tvořené dětmi, pěkné písničky. Po pěkných zážitcích při zpívání, přišly pěkné odměny pro vítěze, kterými byli v mladší kategorii Jaroslav Herzán s písničkou Na políčku v jetelíčku a ve starší kategorii jím byla Barbora Š...
Školní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 15. 6. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci se zúčastnili ve dvou kategoriích. V mladší kategorii se na 1. místě umístila Natali Chrásková s básničkou Myš a makovice, na 2. místě Laura Pilarčíková s básní Červená Karkulka a 3. místo obsadila Klárka Doležalová s básní Morče. Ve starší kategorii zvítězila Bára Šnajdrová s básní Uspávanka se studánkou, na 2. místě se umístila Míša Mazáčová s básní Tráva a 3. místo vybojovala Sabina Veselá, která recitovala báseň...
Praha 2017

Dobrá nálada od časného rána do pozdního večera – takový byl poslední společný výlet našich absolventů. Prohlédli si krásné prostory Valdštejnského paláce, kde sídlí senátoři, na vlastní oči sledovali jednání poslanců v Parlamentu ČR a na Pražském hradě pozorovali střídání hradní stráže. Následovala rychlá procházka Nerudovou ulicí a po Karlově mostě. Jaký by to byl výlet bez nakupování! Havelské tržiště vzali naši páťáci „útokem“ a odtud jsme zamířili do Café Neustadt na Karlo...
Dopravní výchova v Hustopečích

Žáci 4.  a  5. ročníku  prožili poslední květnový den jako CYKLISTÉ na dopravním hřišti v Hustopečích. Kromě pěkného počasí je doprovázela chuť a snaha uspět v úkolech, které na ně čekaly. Přijali informace o pravidlech bezpečného silničního provozu, jezdili na dopravním hřišti, důsledně střeženi zkušebním komisařem, absolvovali jízdu zručnosti mezi překážkami a psali test ze získaných vědomostí. Zažívali úspěch při zdolávání zkoušek, za který ti nejúspěšnější získ...
Batůžkový výlet žluté a zelené třídy po Bořeticích

Děti ze zelené třídy se vydaly na delší procházku po Bořeticích a žluťásci vyšli na pochod k hotelu Kraví hora, kde jsme se občerstvili a pohráli na hřišti.   
Výprava dětí z MŠ do Němčiček

Skupina starších děti se vydala na výpravu do Němčiček. Děti navštívily "Vinařství Kubíčka Stávka", kde nás čekalo milé překvapení v podobě přípitku z hroznové šťávy a soutěže s vinařskou tematikou. Po prohlídce sklepa následovala cesta do MŠ Němčičky, kde si děti vyhrály s kamarády a zazpívaly si společně písničky. Autobusem jsme se  úspěšně dopravili  zpět do naší mateřské školy.

...Návštěva dětí z MŠ v ZD Bořetice

Ve středu 24. 5. 2017  čekala děti z mateřské školy velká vycházka s batůžky a se svačinou ve školní  družině. Děti navštívily zemědělské družstvo a seznámily se se zamědělskou technikou.
Děti z MŠ navštívily hasiče

V květnu navštívily děti z mateřské školy  bořetické hasiče. Seznámily se s oblečením, vybavením a aktivitami hasičů. Prakticky si vyzkoušely některé části oblečení a vyzkoušely si, jak se sedí v autě.
Nejlepší sběrači papíru v MŠ

Dne 9.6. proběhlo v mateřské škole  vyhlášení nejlepších sběračů starého  papíru za rok 2017.  Dětí se zúčastnilo poměrně dost, ale vítězem se mohl stát jen ten nejlepší.  Po vyhlášení byly všechny děti odměněny za jejich píli.

 

 
Recitační soutěž v Boleradicích

Ve středu 24. 5. se naši žáci zúčastnili recitačně-dramatické soutěže v Boleradicích. V kategorii nejmladších žáků  jednotlivců recitoval Filip Čumpa a v kategorii skupin mladších žáků - Adéla Folerová, Barbora Šnajdrová, Sabina Veselá, Michaela Mazáčová, Laura Pilarčíková a Natali Chrástková. Vystoupení se jim velmi podařilo a všichni měli možnost si porovnat své recitační umění s žáky z jiných škol a získat tak cenné zkušeností do dalších soutěží. Po soutěži navštívili...
Hudební odpoledne v MŠ

Flétničkový koncert s pěveckým odpolednem v mateřské škole  se konal tradičně za přítomnosti rodičů. Na koncertě hráli úplní začátečníci, kteří umí hrát dle not i za doprovodu klavíru (někteří zvládnou i celou oktávu). Všechny písničky si děti nejen zahrály, ale i zazpívaly. Na závěr byly děti za svou celoroční aktivitu odměněny vysvědčením a zazněl společný kánon - Dú Valaši dú.

 

...Dopravní hry dětí v MŠ

Měsíc dopravy se musí pořádně využít k rozvoji vědomostí našich dětí, aby byly správně připraveny k jízdě na kole, koloběžce či odrážedle. Proto se uskutečnila  dne 17.5.2017  "doprava" na sóle v Bořeticích. Děti byly poučeny o bezpečnosti a bezpečnostních prvcích. Mohly si vyzkoušet jízdu s řízením provozu přímo Policií ČR. Prozkoumat interiér policejního vozidla a pozorně naslouchaly  tomu, co jim policisté povídají. Akce byla pro děti velkým zpestřením a motivací dopr...
McDonald´s Cup

V pátek 12. 5. se naši žáci a žákyně ze 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje McDonald´s cupu v Hustopečích. Ve II. kategorii soutěžilo 8 mužstev z okolních základních škol. Naši žáci vybojovali 4. místo. Už nyní se těšíme na příští rok. Blahopřejeme a sportu zdar!

 
Dopravní soutěž mladých cyklistů

Tereza Petrásková, Nela Chrástková, Adam Hříba a Daniel Bauer reprezentovali naši školu v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti v Hustopečích. Soutěž se konala 5. května 2017, pořadatelem soutěže byl Odbor dopravy města Hustopeče. Členky a členové našeho družstva se utkali s družstvy ostatních škol v následujících disciplínách: dopravní testy, otázky ze zdravovědy, překážková dráha, jízda podle pravidel na dopravním hřišti a práce s m...
Sázení dětí a oslava přírody v MŠ

Děti si přinesly byliny, pažitku a společně ji zasadily do truhlíku před MŠ. To, že se naše děti umí dobře postarat o rosliny je vidět z vysazených truhlíků. Naše fazole se má opravdu k světu.
Slet čarodějů a čarodějek

Poslední týden v dubnu děti ve školní družině slavily svátek čarodějnic. Užily si vaření čarovného lektvaru s přísadou želé hadů, také rozvíjely fantazii kreslením různých čarovných bytostí s magickými schopnostmi. Všechny jsou vystavené na nástěnce ve školní družině. Nakonec byl pořádán čarodějnický rej, kde se soutěžilo o nejlepší čarodějnickou masku. Děti byly hodně kreativní, ve vlasech se našla např. myš a někdo si s sebou vzal i čarovnou hůlku, drápy, čaroděj...
Velikonoční přípravy a den otevřených dveří v MŠ

Celá školka se připravovala na Velikonoce. Peklo se slané lístkové velikonoční pečivo, sladká ovocná buchta a pravý velikonoční beránek. Děti nakoupily pro návštěvu čaj i kávu, posbíraly bylinky a celou školku velikonočně vyzdobily. Tvoření rodičů a dětí doma bylo vyhodnoceno a všechny děti byly odměněny košíčkem. Na závěr tvořivého setkání si všichni poseděli a smlsli připravené dobroty.

...Pečení velikonočního beránka v MŠ

V pátek 7.4. jsme pekli s dětmi z MŠ velikonočního beránka.  Děti si rozdělily práci do několika skupin, kde si osvojily manipulaci s potravinami a kuchyňským náčiním. Měly také možnost  ochutnat užité potraviny i vyrobené těsto. Děti se zajímaly o celý průběh pečení a výsledkem nám byl do zlatova upečený a voňavý beránek!

...O jarní sluníčko

Ve středu 5.4.2017 se v mateřské škole uskutečnila pěvecká přehlídka "O jarní sluníčko".  Děti zpívaly písničku, která je jim nejmilejší. Všechny děti byly odměněny za jejich perfektní pěvecký výkon. Celá přehlídka se dětem velmi líbila a pro velký úspěch ji ve školce brzy zopakujeme.

 

...Jarní poznávací vycházka k rybníku

V pátek  31. 3. jsme se vydali s žáky 1.,2. a 3. ročníku   na poznávací výlet k rybníku v Bořeticích. Po cestě jsme se zastavili u rasovny a přečetli si zajímavé informace. Pak jsme pokračovali k rybníku, kde na nás čekal rybář pan Buchta (děda Šimona a Lukáše Buchty), který právě v okamžiku našeho příchodu ulovil krásného kapra. Kapr měřil 55 cm a pustili jsme ho s velkým nadšením zpět do rybníka. Potom se žáci rozdělili do skupin po čtyřech a plnili zajímavé úkoly z přírod...
O malovanú pantličku Augusty Šebestové

V neděli 26. března se naše žákyně Adéla Folerová a Barbora Šnajdrová zúčastnily Pantličky - nesoutěžní přehlídky lidových písní s doprovodem cimbálu v Kobylí. Děvčata byla krásně oblečená do bořetických krojů a vyzkoušela si zazpívat písně A té Rehradice a Přeletěla laštověnka. Přejeme jim spoustu dalších zajímavých zkušeností a ať rozdávají dál radost svým krásným zpěvem.

Za fotografie děkujeme panu Davidu Grégrovi.

...Matematický klokan 2017

Nejlepší počtáři školy v roce 2017...
Vítání jara

Vítání jara je velmi oblíbená aktivita všech dětí ve školce. Pozorujeme přírodu, rostllinky, sázíme kytičky. Naši "velčáci" navšítívili také ekocentrum ve Velkých Pavlovicích, kde si  své znalosti o přírodě a o jaru rozšířili.
Návštěva dětí z MŠ ve škole

Děti se seznámily s prostory školy, navštívily i  kancelář paní účetní. Hlavním cílem byla návštěva první třídy. Děti se společně učily, kreslily, poznávaly své písmeno, povídaly si a rozloučily se písničkou a vzájemným předánim dárečků.

 
Březen v MŠ

Březen v MŠ

Březen - měsíc knihy. Pravidelné návštěvy knihovny v březnu děti z mateřské školy vždy  dovrší svátečním posezením u pohádky, plněním úkolů, kreslením, hrami  a vyprávěním  o knihách.    
Návštěva myslivců

Ve středu 1. března navštívili děti z mateřské školy myslivci. Beseda byla velmi zajímavá, poučná a pestrá. Děti měly plno otázek o životě zvířat v lese a o práci myslivců. Prakticky si vyzkoušely některé části oblečení.
Maškarní bál s rautem v MŠ

V úterý 28.2.2017 si děti  přinesly do mateřské školy  své masky a již od rána se vžívaly do svých rolí. Součástí bálu byla plavba na lodi, pochod masek a představování. Následovaly hry s padákem, písničky, příprava rautu a konzumace  připravených dobrot. Protože se všechno nestihlo, další den bylo pokračování.

...Zimní vyhodnocení sběru papíru

Nejlepší sběrači byli v mateřské škole odměněni diplomy a malými dárečky.
Pohádková zima v MŠ

Zimu naše děti prožívaly pohádkově. Pohádky si nejen hrály, zpívaly, malovaly, ale byly i na vystoupení v Divadle Radost. V lednu naši MŠ navštívilo maňáskové divadlo se svými klasickými pohádkami, kde dobro zvítězí nad zlem a zdraví zvítězí nad nemocí.  V únoru náš program obohatilo hudební vystoupení pana Vojkůvky, kde měly děti možnost si zazpívat, zatančit a seznámit se s poslechem klasické hudby.

 

...EKOCENTRUM TRKMANKA

Žáci 3. a 4. ročníku základní školy se ve středu 22. 2. zúčastnili pěkného výukového programu „Česnekem nejen proti upírům“, který pro ně připravily lektorky z ekocentra Trkmanka. Během povídání, plnění úkolů, pozorování a her se děti dozvěděly o prospěšných účincích  bylinek, ovoce a zeleniny.  Program příjemně zakončila ochutnávka vitamínového salátu, který si děti samy připravily.
 

...Tříkrálové koledování dětí z mateřské školy

Tradiční tříkrálové koledování dětí  z MŠ v kostele v Bořeticích. Děti si prohlédly Betlém s Ježíškem a zazpívaly si s doprovodem varhan své oblíbené písničky.  
Předvánoční koledování dětí z mateřské školy

Jako každý rok navštívily naše děti  s koledami firmy v Bořeticích. Poznáte, kde všude byly? Pokud některá místa nestihly děti navštívit, staví se při koledování na Tři krále. Přejeme Veselé Vánoce maminkám, tátům i dětem. Radostný pozdrav lidem všem ať letí celým světem.
Pohádka o pejskovi a kočičce

Vánoční náladu a čekání na Vánoce jsme si v mateřské škole zpříjemnili výletem do Brna do divadla Radost. Pohádka o pejskovi a kočičce - jak chystali vánoce byla velmi příjemná a poučná. Všichni jsme si také zazpívali,  prohlédli jsme si loutky i  popovídali s herci.
Zdobení perníčků

Zdobení perníčků a dotváření vánočních svícínků v mateřské škole. Se zdobením přišla pomoci paní Pregrtová.
Vánoční těšení

Tradiční Vánoční těšení v mateřské škole 13. 12. 2016 proběhlo v příjemné atmosféře. Všichni si společně upekli vánoční cukroví a slané pečivo, vyzdobili stromeček, vyrobili svícny, voňavé kuličky, prostě tvořili a povídali si. U rozsvíceného stromečku se zpívaly koledy, hrálo se divadýlko o koze a vlkovi a na závěr se povídalo, popíjel se čaj a káva a vše co se napeklo se ochutnávalo.

...Čert a Káča

V pátek 9. prosince děvčata a chlapci z páté třídy navštívili – na pozvání ZŠ Velké Pavlovice – Mahenovo divadlo v Brně. Prohlédli si divadlo a vyslechli zajímavé povídání. Pěkným zážitkem pro ně jistě byla opera Čert a Káča.
Předvánoční čas

Předvánoční čas patří v naší mateřské škole tradičně nejen koledám a písničkám, ale i pečení vánočních perníčků. Děti si samy připravily těsto a upekly vánoční perníkové hvězdičky, které budou dotvářet jako svícínky pro rodiče k Vánocům.
Zpívání s Mikulášem v mateřské škole

V pondělí 5.12. si děti v mateřské škole zazpívaly a  zatančily  s Mikulášem a čertem. Za písničku a dobré chování byly děti odměněny pytlíkem dobrot a vitamínů.
Páťácký Mikuláš

Andělé, čerti i sám Mikuláš z páté třídy navštívili svoje mladší spolužáky. Hodné pochválili, zlobivé pokárali a všechny obdarovali sladkými dobrotami.
Vánoční jarmark 2016

Žáci základní školy  i děti z mateřské školy zazpívali  na tradičním  jarmarku na sóle u kulturního domu.

Za fotografie děkujeme paní Veronice Mikulíkové.
Návštěva Mikuláše v ZŠ

V pondělí  5. prosince  potěšila žáky ve škole  návštěva Mikuláše s jeho  družinou. Mikuláš všem nadělil balíčky plné ovoce a dobrot. Děkujeme našemu zřizovateli za bohatou nadílku a Mikuláši, andělovi i čertíkovi za návštěvu.
Sportovní turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

V pátek 2. prosince se naši páťáci s posilou čtvrťáků utkali se žáky pátých tříd na ZŠ Velké Pavlovice. Soupeřili ve vybíjené, fotbale, v rychlostním a ve vytrvalostním běhu.  Děvčata přivezla putovní pohár za vítězství ve vybíjené, Tereza Petrásková zvítězila v rychlostním i vytrvalostním běhu, Nela Chrástková byla na druhém místě v rychlostním běhu a Karolína Kacerová na místě třetím. Adam Hříba získal diplom za třetí místo také v rychlostním běhu. Kluci loňské vítězství...
Svátek Slabikáře

29. listopadu slavili prvňáci se svými patrony – páťáky Svátek slabikáře. Děvčata i chlapci z páté třídy si připravili pro naše nejmladší hádanky a úkoly. Ti všechno zvládli na výbornou, a tak za odměnu dostali svůj první slabikář.
Žáci 2. a 3. ročníku ukončili plavecký kurz.

V poslední listopadový pátek ukončili naši žáci kurz plavání. Všichni si ho skvěle užili a moc se jim dařilo. Většina z nich zvládla uplavat na vytrvalost 200 m stylem prsa, kraul nebo znak. Plavali také 25 m volným stylem na rychlost. Tři nejrychlejší žáci budou na jaře reprezentovat naši školu na plaveckých závodech v Hustopečích. Všem přejeme hodně zdaru!

...Skutečně zdravá svačina pro mého školáka

Naše škola je zapojená do projektu Skutečně zdravá škola. Učit děti zdravě se stravovat je součástí vzdělávání  nejen ve škole, ale především  doma. V této souvislosti měli rodiče možnost zúčastnit se v úterý  29.11.2016 semináře "Skutečně zdravá svačina pro mého školáka". Všichni přítomní měli možnost dozvědět  se, jak jídlo ovlivňuje schopnost učení a soustředění, jaké potraviny je dobré mít doma v zásobě a jaké pomocníky si pořídit do kuchyně. Lektorka semináře pa...
Vystoupení pro seniory

Rok se s rokem sešel a adventní čas je opět tady. Děti z MŠ a školáci ze ZŠ jej zahájili programem, který si pod vedením paní učitelek připravili na tradiční setkání se seniory v kulturním domě. Pásmo zahájili naši nejmenší z mateřské školy, kteří se pro babičky a děděčky proměnili v roztomilé mravenečky a hvězdičky. Následoval folklórní kroužek, který je ve škole mezi žáky velmi oblíbený a na závěr zazpívali školáci. Poděkování patří nejen dětem a  paní učitelkám, ale ta...
Voňavé zakončení podzimu v mateřské škole

Víte, jak se zakončuje podzim v MŠ ? Krásně voňavě. Děti si samy připravily pečená jablíčka. Práce jim šla od ruky a společně si potom na jablíčkách pochutnaly. Škoda, že necítíte tu vůni.
Turnaj ve florbale

V pondělí 14. 11. se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Bořetice zúčastnili florbalového turnaje v ZŠ Kobylí.  Na turnaj přijeli hráči i z jiných okolních škol. Celkem se sešly čtyři týmy sportovců chtivých vítězství. Hráči bořetické školy si hru i atmosféru turnaje pěkně užívali. Bojovali statečně a ze všech sil. Přivezli si krásné 1. místo. Podporou sportovcům byli spolužáci fanoušci, kteří skandovali a fandili. Děkujeme hráčům za jejich úspěšnou reprezentaci a fanouškům z...
Pečení martinských rohlíčků

Děti z mateřské školy  si na svátek sv. Martina upekly martinské rohlíčky. Společně s paní učitelkou šly na nákup do místního obchodu, kde nakoupily ingredience. Další den, za pomoci paní učitelky, vytvořily těsto, které nechaly chvíli odstát. Poté druhá třída nachystala makovou náplň do rohlíčků. Paní učitelka každému z těsta oddělala kousek, děti si ho samy vyválely, daly do něj makovou náplň a vytvořily tvar rohlíčku. Poté rohlíčky naskládaly na plech, zastřihly a zane...
Skutečně zdravá svačina pro mého školáka

Nabídka semináře pro rodiče dětí MŠ i žáků ZŠ. Podrobnější informace v příloze.
Děti z MŠ ukončily plavecký kurz.

Dnešním dnem děti z mateřské školy Bořetice ukončily plavecký kurz v Hustopečích. Naučily se mnoha potřebným dovednostem a protože všechno dobře zvládly, přišla je navštívit víla Pepička se svým pokladem. Každý si svůj poklad vylovil z vody a odnesl domů.
Podzimní tvoření s rodiči doma i v mateřské škole

Příjemné odpolední setkání v mateřské škole  u tvoření z přírodnin, vyhodnocení práce dětí a rodičů, posezení u kávy a buchty, kterou děti upekly spolu s pomocí paní učitelek a paní kuchařek. Součástí setkání bylo i divadelní představení dětí o kamarádském chování zvířátek v lese. Na závěr byly výtvory aranžovány před mateřskou školou a všichni, kteří zůstali do konce se vyfotili.

 

...Ranní čajovna v mateřské škole

Jako každý rok, tak i letos se v mateřské škole otevřela čajovna pro rodiče a přátele školky. Ranní setkání je vždy příjemné. Děti i rodiče měli možnost ochutnat nové čajové příchutě. Seznámili jsme se s možností přípravy čaje, pochutnali si na sušenkách i ovoci. Každý si po sobě své místo uklidil a připravil pro další příchozí. Součástí čajovny bylo skládání čajových konvic a pracovní list pro školáky s  přepisem grafického tvaru a obrázkovým čtením

 

...V mraveništi

 Děti ze zelené třídy staví mravencům mraveniště.
Ferda Mravenec

Hrajeme si na mravence a poznáváme je. Součástí tohoto zkoumání byla i návštěva Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích ve středu 12. 10. 2016, kde si děti povídaly o mravencích, jejich životě, poznávaly své mraveniště podle vůně a zamotávaly malé larvičky do kukel a dotvářely mraveniště s chodbičkami.

 
Podzimní dráčci ve školní družině

Poslední zářijový týden vyráběly děti ve školní družině létající draky. Všichni draci byli krásní. Tvůrci nejlepších dráčků dostali diplom i malou odměnu. Došlo i na zkoušení draků venku na školním hřišti. Někteří draci létali, jiní ne, ale i tak dětem dělali všichni dráčci radost.
Výlet žáků ZŠ do Hvězdárny a planetária Brno

Na úterý 4.října  se žáci 2.až 5. ročníku  opravdu těšili. I když hustě pršelo, brzy ráno vyrazili autobusem na skvělý pořad Astronaut do Hvězdárny a planetária Brno. Nejdříve pozorovali hvězdnou oblohu, souhvězdí a nejjasnější hvězdy. Potom se vydali na průzkum vesmíru na palubě raketoplánu i Mezinárodní kosmické stanice. Nahlédli dovnitř astronautova těla, seznámili se s nácvikem stavu bez tíže, zažili rychlou centrifugu a přetížení. Projekce v nově opraveném digitáriu ...
Běh za bořetickým hroznem

Tradiční běh dětí "za bořetickým hroznem" proběhl hned po vinobraní, a to 6. 10. 2016. Děti si samy vyrobily tričko pro vítěze, bonbonové hrozny (navázané a lepené), oblékly si závodní čísla a parádně si zazávodily. Na závěr byli všichni odměněni papírovými medailemi v podobě dráčků. 
Tradiční vinobraní v MŠ

5. října proběhlo v mateřské škole vinobraní. Děti si přinesly hrozny, umyly si je, obraly, vymačkaly a ochutnávaly. Po ukončení práce samozřejmě všechno po sobě zase uklidily.
Podzimní aktivity dětí z mateřské školy

Děti z mateřské školy vydlabávaly dýně, ze kterých tvořily strašáky.
Dopravní výchova

27. září 2016 byli čtvrťáci a páťáci na dopravním hřišti v Hustopečích. Absolvovali překážkovou jízdu, vyzkoušeli si,  jak se správně  chovat na silnici i na křižovatkách a také si ověřili své dovednosti při psaní testů. Všichni byli moc šikovní a spokojení.
Návštěva Divadla Radost v Brně

Dětem ze základní školy  zpříjemnili středeční vyučování herci z Divadla Radost v Brně. Zahráli pěknou pohádku Mach a Šebestová. Hlavní postavy zažívaly různá dobrodružství – školní den, uzdravení „Kropáčka“, výlet k rybníku, setkání s piráty a jiné. Dětem se líbily kostýmy herců, písničky i světelné efekty. Smích v dětech probouzeli hlavně „Pažout a Horáček“.  Velký potlesk patřil všem hercům  i „ Jonatánovi“.   
 

...Změna stravného od 1.10.2016

Od 1.10.2016 se mění ceny stravného. Nový ceník naleznete v sekci školní jídelna.
Zahájení výuky plavání

V pátek 16. 9. zahájili žáci  2. a 3. ročníku  plavecký výcvik. Nejprve  se seznámili s pravidly bezpečnosti a slušného chování na bazéně, pořádně se vymydlili, a potom už  mohli pěkně za dozoru všech cvičitelek a paní učitelek začít plavat. O přestávce se děti  ohřály v sauně  a potom opět hurá do bazénu. Nikdo se nebál vody a všichni si to krásně užili. Děti se těší na další lekce!!

 

...Informace pro rodiče žáků 2. a 3. třídy - Cena výuky plavání ve školním roce 2016/2017

Plavecký výcvik pro děti 2. a 3. třídy bude probíhat v době od 16.9. 2016 do 25.11.2016 (každý pátek mimo svátků a prázdnin). Děti budou absolvovat 10 lekcí v Plavecké škole Hustopeče. Každý pátek budou děti odjíždět autobusem v 8:55 od školy. Předpokládáný návrat v 11:45. Děti si s sebou vezmou: plavky, ručník, mýdlo, plavací čepice není povinná, ale doporučujeme především děvčatům s dlouhými vlasy, svačinu a pití, mohou mít malé kapesné. Informace o ceně výuky plavání ve ...
Pozorování přírody

Druháčci si hned druhý den ve škole udělali krásný den - pozorovali kobylku zelenou.  Děti si mohly vzít kobylku do ruky, pozorovaly ji mikroskopem, dozvěděly se zajímavosti z jejího života, vystřihly a nalepily obrázek a doplnily křížovku. Druháčci se i s paní učitelkou těší  na další dny ve škole

 
První dny dětí v mateřské škole

Děti v mateřské škole se seznamují s novým prostředím, hračkami,...
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

1.9.2016 byl na školním hřišti  slavnostně zahájen školní rok 2016/2017.

Včelí království v Ekocentru Trkmanka

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se prvňáčci a jejich patroni z 5. třídy zúčastnili naposled společného vzdělávacího programu v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích na téma Včelí království. Dozvěděli se spoustu informací o životě a těžké práci včeliček, kterou si také s pomocí zajímavé hry vyzkoušeli. Ochutnali med a vyrobili si plástev. Výlet se všem líbil. Těšíme se na příští rok!

 

 

...Dopravní prostředky

Tento měsíc měly děti z mateřské školy téma dopravní prostředky a aby jich co nejvíce poznaly - měly dopravní dopoledne, kde jezdily na různých dopravních prostředcích jako je koloběžka, kolo, odrážedlo  po nakreslené silnici, kde jim provoz řídila policie. Děti také jely na výlet vlakem do Velkých Pavlovic, kde si mohly pohrát na hřišti. 

...Vyhodnocení sběru starého papíru v MŠ

Závěrečné vyhodnocení sběru papíru v naší mateřské škole proběhlo 13. 6. 2016. Děti byly odměněny za snahu a měly možnost si pohrát s novými pomůckami, které byly z peněz za sběr pořízeny.
Výlet dětí z mateřské školy do Lednice

v úterý  7. 6. 2016 se uskutečnil výlet dětí z mateřské školy.  Cílem bylo poznat Minaret, něco se o něm dozvědět a hledat různé cesty, které k němu vedou. Starší děti se svezly k Minaretu na lodičce a zpět k zámku se dostaly nádherným parkem pěšky. Mladší děti zavezl od zámku k Minaretu a zpět kočár. Děti si vyzkoušely zase jiný dopravní prostředek, poznaly něco nového z okolí a na závěr si nakoupily i dárečky.

 

...Den dětí v MŠ

Na den dětí se vydaly děti z mateřské školy poznávat své okolí. V Hustopečích navštívily Agrotec se zemědělskou technikou, prohlédly si zvířátka, pochutnaly si na zmrzlině, úspěšně našly svůj "ztracený autobus" a pohrály si na školní zahradě v hustopečské školce "Pastelce". Mimo to si ještě starší děti vyzkoušely přecházení přes křižovatku se semafory. Sice se naše dopoledne protáhlo, ale nám to nevadilo.

...Divadlo Radost, Brno

Děti z mateřské školy navštívily 25. 5. 2016 představení Broučci v Diivadle  Radost, Brno. To, že se umí naše děti v divadle vzorně chovat a divadla mají rády, je vidět i na fotografiích.
Hudební odpoledne v mateřské škole

V úterý 24. 5. se z mateřské školy ozýval zpěv nejenom dětí, ale i rodičů. Na tradičním flétničkovo-hudebním koncertě děti předvedly své flétničkové pískání, zatančily si a zazpívaly. Na závěr se do hudebních hrátek zapojili i rodiče. Odpoledne bylo velmi příjemné a veselé. 

 
Sportovní úspěchy žákyně 4. třídy

Tereza Petrásková, žákyně 4. třídy, získala ve středu 11.5.2016 bronz za krásné 3. místo v běhu na 300 m v soutěži Čokoládová tretra Břeclav. Ve čtvrtek 12.5.2016 přidala stříbrnou medaili za 2. místo v běžeckém závodě Májový běh Věstonicemi. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!
KONCERT S VIKTOREM

V úterý 3. 5. přijel  za dětmi z mateřské i základní školy pan Viktor se svým koncertem. Hrál na kytaru, zpíval a doprovázel své vystoupení pohybovými prvky. Děti si pod jeho vedením mohly také zazpívat, zatančit a pohybem předvádět písničky. Velký potlesk na závěr byl potěšením pro všechny.
 

...Den Země 2016

22. dubna 2016 žáci základní školy  popřáli  naší Zemi  k jejímu svátku. Absolvovali pěknou vycházku doplněnou úkoly, proběhli se a zazpívali. Ve škole  pak tento pěkný den zhodnotili.
Fotbalový turnaj v Hustopečích

V pátek 29. 4. 2016 se dva fotbalové týmy z naší školy zúčastnily okrskového turnaje McDonald´s cup v Hustopečích u Brna. V kategorii A (mladší žáci) za nás bojovali Nicolas Dávid, Lukáš Buchta, Michal Huslík, Miroslav Rejentík, Adéla Folerová, Šimon Buchta, Richard Ševčík, Tomáš Matějovič, David Húdek, Edward Preston a umístili se na krásném 5. místě. V kategorii B za nás hráli Tobiáš Novák, Samuel Lengál Marco, Daniel Cvingráf, Adam Hříba, Petr Slezák,Kopečná Sabina, Kopečná Nikola, ...
Děti z mateřské školy navštívily Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Ve čtvrtek 21. dubna se starší děti vypravily do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Odjížděly v 9:30 z místní autobusové zastávky. V Ekocentru měly program na téma housenka a motýl. Dozvěděly se a viděly spoustu nových věcí. Naučily se novou básničku. Vytvořily si z těstovin vývoj motýla. Zkoušely si sosáčkem (brčkem) přenášet vodu a mnoho dalšího. Ve Velkých Pavlovicích se děti zastavily také do pekárny, kde si nakoupily nějakou dobrotu a dokonce si mohly prohlédnout p...
Hra s padákem v MŠ

Děti z mateřské školy měly týden, kdy se bavily o zvířátkách, mláďátkách. Navštivily Ekocentrum ve Velkých Pavlovicích, kde se zúčastnily výukového  programu o housence a motýlovi. Na toto téma  zkoušely hru s padákem.
Děti z mateřské školy sadily řeřichu.

Děti z mateřské školy mají týden experimentování s rostlinami. Zasadily si řeřichu do vaty, květináče. Děti některou zalily, jinou ne a budou pozorovat, co se s ní stane.
Výroba pampeliškového sirupu v mateřské škole

Děti z mateřské školy vyráběly sirup z pampelišek a poté si na něm pochutnaly.
Turnaj ve vybíjené v ZŠ Kobylí

Ve středu 13. dubna proběhl tradiční turnaj ve vybíjené  v  základní škole v Kobylí. Po třech vyrovnaných utkáních si  náš tým, který byl sestaven z žáků 4. a 5. třídy, odvezl diplom za  3. místo a  zaslouží si velkou pochvalu za výborný sportovní  výkon.
Představujeme aprílový pedagogický sbor.

Tělesná výchova - Daniel Cvingráf, Adam Hříba, Anglický jazyk – Tereza Petrásková, asistentky Karolína Lejsková, Justýna Trojaková, Přírodověda – Nikola Kopečná, Sabina Kopečná, Vlastivěda – Martin Huslík, asistent Jan Procingr, Čtení – Viktorie Valová, Lucie Buchtová, Tereza Petrásková. “Paní učitelky a páni učitelé” si pro své žáky připravili testy, kvízy, samostatné práce. Pochvalu zaslouží apríloví pedagogové i jejich žáci.

...Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

V úterý 22. 3. 2016 se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Rodiče, prarodiče, absolventi a přátelé školy navštívili naši školu mezi 10. a 16. hodinou, kde mohli zhlédnout práci žáků při vyučování, výzdobu školy, tříd i školní družiny, odpolední velikonoční dílny, závěrečné rozloučení v podobě zpěvu jarních písniček. Pro všechny byla připravena ochutnávka pomazánek, kterou nachystaly naše paní kuchařky. Děkujeme všem za účast a pomoc s organizací. Těšíme se na p...
Matematický klokan 2016

Matematický klokan 2016

Nejlepší počtáři školy v roce 2016
Den otevřených dveří v mateřské škole

Den otevřených dveří v mateřské škole, tradičně před Velikonocemi, byl opět velmi příjemný. Děti se pochlubily svými výtvory, nabídly upečenou buchtu a perníčky. S rodiči tvořily v několika dílničkách. Všichni měli možnost si uplést žílu, ozdobit perníček a zabalit jako dáreček, vytvořit si zapichovátko do květináče, ozdobit vajíčko a seznámit se s pletením košíčku. Po aktivitách v dílničkách proběhlo vyhodnocení velikonočního tvoření doma s rodiči. Děti předvedly...
Předvelikonoční týden v mateřské škole

Týden před velikonočním dnem otevřených dveří mají děti z mateřské školy obzvlášť hodně práce. Jakmile zasadily obilí, vrhly se na práci pekařů a cukrářů. Připravily si těsta na perníky, vykrájely je a také připravily buchtu nejen pro návštěvníky, ale také pro sebe.
Hry s novou pomůckou

Děti v mateřské škole  měly možnost se jedno odpoledne pohrát s netradiční pomůckou, kde malovaly, hádaly, třídily. Činnost byla velmi zajímavá a dětem i  paní učitelkám ukázala další možnosti her. 
Březen - měsíc knihy v MŠ

Březen je měsíc, ve kterém se slaví nejen jaro, Velikonoce, ale je to také měsíc knihy, to ví i děti z mateřské školy. Každoročně navštěvují v tomto měsíci knihovnu, a to nejen kvůli půjčování knih, ale také proto, že jsou zde pro ně připraveny úkoly, otázky, pohádky, skládání, povídání pohádek. V letošním roce je provázela knihovnou krásná pohádková víla.

...Jaro v mateřské škole

Děti z mateřské školy se chystají na jaro a Velikonoce. Hrají si na zahradníky, vysazují obilí do truhlíků. Nejen, že si všechno připravily, nasely, ale také se o obilí dobře staraly. Na velikonočním tvoření se mohly pochlubit krásně vzrostlým zeleným záhonkem.
Vyhodnocení sběru papíru v mateřské škole

Ve středu 24. února 2016 proběhlo v mateřské škole vyhodnocení ve sběru papíru. Jarní vyhodnocení nás čeká v červnu.
Návštěva knihovny

Děti z mateřské školy navštívily knihovnu a tentokrát se v ní setkaly i s knižní vílou. Setkání s vílou nastartovalo tradiční březnová setkání s pohádkami v knihovně.

 
Maškarní ples v MŠ

Tradiční maškarní ples  proběhl v mateřské škole  17. 2. 2016. Děti si samostatně připravily občerstvení, zatančily si s písničkou, předvedly tanec se šavlama a pohrály si s padákem. Mimo jiné také oslavily narozeniny své kamarádky. Venku pršelo a v naší školce bylo veselo.

 

 
Karneval ve školní družině

Děti si užily maškarní odpoledne ve školní družině. Tancovaly, hrály tradiční „maškarní“ hry v rytmu hudby a také soutežily o nejlepší masku a bylo z čeho vybírat.

 
Pohádková díla

Děti si ve školní družině zahrály na ilustrátory a namalovaly krásné obrázky hrdinů z pohádek. Nechyběla oblíbená Včelka Mája, Krteček, Ferda Mravenec, ale i novější pohádkové postavy, jako jsou třeba Mimoni.
Výsledky přijímacího řízení
Hudba pro radost - hudební vystoupení v MŠ

Děti z mateřské školy se výborně bavily při  vysoupení pana Vojkůvky  s názvem: "Hudba pro radost". Nejen si získávají kladný vztah k hudbě, ale seznamují se i s klasickou hudbou ve velmi příjemné formě.
Za netopýry do Ekocentra Trkmanka

Ve středu 17. 2. navštívily děti z 2. a  3. ročníku naší ZŠ Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Paní lektorka pro ně měla připravený výukový program NETOPÝŘI. Setkání nabídlo příjemné povídání, otázky, úkoly a pracovní listy. Děti si prakticky vyzkoušely vnímání smysly, které jsou důležité pro život netopýrů – sluch a čich. Sluchem poznávaly zvuky z lesa a čichem určovaly vůně bylinek. Dětem se výukový program líbil, byly pozorné, což se projevilo i v závěru při odp...
Cesta chleba na náš stůl

Žáci 1. ročníku spolu se svými patrony a kamarády z 5. třídy navštívili výukový program Cesta chleba na náš stůl v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V programu se děti seznámily se složitou cestou, která vede od malého zrníčka až na náš stůl, který si bez chleba neumíme představit. Děti se procvičily v poznávání jednotlivých  druhů obilí,  seznámily se s dávnými zemědělskými postupy, plnily úkoly,  napsaly si recept a samy si upekly svůj vlastní chlebánek.

...Pohádkový zápis do 1. třídy

Ve středu 3. 2. 2016 proběhl v ZŠ a MŠ Bořetice "Pohádkový zápis do 1. třídy". Fotografie si můžete prohlédnout  ve fotogalerii.
Hudební besídka ve školní družině

Malé novoroční hudební vystoupení pro rodiče se konalo ve čtvrtek 21. 1. 2016. Předvedli  se  žáci navštěvující klavír, kroužek flétny a dva chlapci oživili vystoupení hrou na housle. 
Páťáci na návštěvě v MŠ

V hodině informatiky vyrobili žáci 5. ročníku pozvánky na zápis pro  letošní předškoláky. Osobně a s radostí je v úterý 26.1.2016 předali  budoucím školákům v mateřské škole.
Zimní radovánky dětí z MŠ

První bobování dětí z mateřské školy v rasovně a snad ne poslední.
Oslavy narozenin v mateřské škole

Oslavy narozenin dětí v mateřské škole  mají svá pravidla a rituály.
Tři králové v MŠ

Skládání králů a hvězdiček z dřevěných kostek bylo součástí projektu tří králů.
Tříkrálové koledování dětí z mateřské školy

Tradiční tříkrálové koledování dětí z mateřské školy se v letošním roce opravdu vydařilo. Díky sněhu bylo velmi příjemné. Děti navštívily se svou písničkou nejen kamarády v základní škole, kostel s Betlémem, ale i prodejnu stavebnin.
Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce

Před Vánoci si děti z mateřské školy s  žáky 1. třídy zpříjemnily chvíle návštěvou divadla Radost v Brně. Pohádka: "Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce" byla velmi pěkná a všechny naladila  na vánoční čas.
Vánoční koledování dětí z mateřské školy v obci

Děti z mateřské školy  rozdávaly písničkou a přáním radost nejen zaměstnancům OÚ, pekárny, kadeřnictví, květinářství, čalounictví, obchodů, firem, jak je vidět, ale i lidem, kteří čekali na vánočního kapra.

 

 
Předvánoční hravé počítání dětí z 1. ročníku

V předvánočním čase  se  děti z 1. třídy s třídní učitelkou Mgr. Janou Šedivou rozhodly, že se zabaví tvořivou hrou, při níž si procvičí základy sčítání a odčítání, zopakují psaní jednoduchých slov, budou komunikovat a ještě udělají  radost  kamarádům  z vyšších ročníků. Děti si zbudovaly   obchůdky, kde  nejdříve " jako" prodávaly drobné hračky a jiné maličkosti. Jejich  patroni z 5. třídy byli nakupující a ochotně si kupovali za papírové mince jejich zboží. Hra se vš...
Příprava vánočního cukroví ve školní družině

Pár dní před Vánoci se ve školní družině vyrábělo vánoční cukroví.  Malí cukráři dělali kuličky  s příchutí kokosu, kakaa nebo oříšků. Vyrobené kousky  děti  obalovaly v kokosu nebo polévaly čokoládou. Nakonec si všichni pochutnali  na vlastnoručně vyrobených „pralinkách“.
 

...Vánoční nadílka ve školní družině

Děti ve školní družině si  před vánočními prázdninami  vyrobily ozdoby, kterými nazdobily vánoční stromek. Pod ním si pak našly vánoční dárky, které jim udělaly radost.
 

 
Vánoční těšení dětí a rodičů v mateřské škole

Děti spolu s rodiči tvořily svícínky, zdobiĺy stromeček, okna, pekly cukroví. Po skončení tvoření vše pěkně uklidily a připravily si prostor pro posezení u kávy, čaje a upečených dobrot, a to jak sladkých, tak i slaných.  Zpívání a koledování se ozývalo od vánočního stromečku do pozdních odpoledních hodin. Zazpívali si všichni, kteří do školky přišli. A na závěr děti rodičům předaly malé dárečky - své upečené perníčky.

 

...Stojí vrba košatá

K vánočním tradicím patří koledy. V letošním roce si děti oblíbily koledu: "Stojí vrba košatá". Rádi si ji nejenom zazpívaly, ale i zahrály jako divadýlko.
Zpívání na jarmarku

Děti z MŠ i  ZŠ vystoupily na jarmarku v Bořeticích, školčata  opět ve stylu Ladových Vánoc.
Návštěva Mikuláše v MŠ

Tradiční návštěva Mikuláše v mateřské škole  se nesla opět ve velmi příjemném duchu. Děti si zatančily, zazpívaly jak s čertem, tak i s MIkulášem a andělem. Mikulášovi slíbily poslušnost, ale to ani nemuslely, protože jsou poslušné i bez slibů.

 
Pečení perníčků

Děti z mateřské školy nejenom perníčky pekly, ale také je zdobily bílkovou polevou, nabalily do pytlíčků a svázaly spolu se jmenovkou. Tímto dárečkem obdařily své rodiče na závěr vánočního těšení.

 
Glazování vánočních výrobků rodičů a dětí v mateřské škole
Stavba z kostek

Stavění dětí ze starých dřevěných kostek je stále aktuální a zajímavé.
Pečení jablíček

Děti  v mateřské škole se rozloučily se štědrým podzimem nejen písničkami, ale i mlsáním pečených jablíček, které si připravily.

 
Předvánoční keramika v mateřské škole

Předvánoční setkání rodičů a dětí v mateřské škole při keramickém tvoření
Vánoční strom

Děti z mateřské školy pozorovaly přípravy na Vánoce a sledovaly výměnu máje za vánoční stromeček.
Vánoční tvoření

Před první adventní  nedělí  provoněla  celá   škola  jehličím. Žáci 4. a 2. třídy  se  pustili s paní učitelkou Emilií Jedličkovou  do  vyrábění  adventních  věnců. Každý  si  vyrobil svůj  vlastní  originál  adventního  věnce. Nezůstali   pozadu  ani žáci 5. třídy a  rychle  si  udělali  krásný  věnec  pro  svou  třídu. Všichni  pracovali  s  velkým  nadšením  a  jejich  výrobky  byly  opravdu zdařilé.  V neděli  si  potom mohli  spolu  s rodiči  zapálit  první  svíčku ...
Kolem světa za jedno dopoledne

Během úterního dopoledne 24.11. žáci 3. a 5. ročníku  procestovali SVĚT v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Spolupracovali  s lektorkami výukového programu. Potvrdili  si své dosavadní znalosti a poznali  nové zajímavosti o kontinentech světa. Sladkým zpestřením programu  byla ochutnávka čokolády z kakaových bobů, hořkou chuť žáci  pocítili při pití pravého černého čaje, jemnost  ucítili při zaboření prstů do písku ze Sahary a nemalé úsilí  vyvinuli při jedení čínským...
Den v maskách u prvňáčků

Na  pondělí 16. 11.  se v 1. třídě   domluvili, že si zpříjemní výuku převlečením do  oblíbených masek. Děti byly nadšené a přišly opravdu krásně namaskované. V rámci českého jazyka každý povyprávěl, jakou bytost představuje a poté následoval krátký rej masek při hudbě. Prvňáčci se celý den pilně učili a sváteční den  v maskách si krásně užili.

...Návštěva divadla Radost

Děti z mateřské školy navštívily divadlo Radost v Brně. V muzeu hraček na ně čekala pohádka O Malence, kde se jim představilo velké množství zvířátek.
Pečení martinských rohlíčků

Pečení martinských rohlíčků vyžadovalo přípravu, nákupy a spolupráci všech v mateřské škole. Především  pomoc a spolupráci paní kuchařek, které nám nakonec vyrobené rohlíčky upekly dozlatova. Byly makové a velmi dobré.
Ranní čajovna v mateřské škole

Tradiční setkání a posezení v čajovně 10. 11. a 11. 11. proběhlo  ve velmi příjemné atmosféře. Čaje se vařily z šípků, lípy, jablíček, bylinek, které si děti nasbíraly při svých vycházkách. Děti z mateřské školy poznávají některé bylinky a podzimní plody nejen podle obrázku, ale i podle chuti, vůně a hmatu.

 

...Odpolední setkávání v grafomotorice

Kreslení říkanek  vede děti z mateřské školy  ke správnému sezení, držení tužky, dodržení rytmu psaní a kreslení.

 
Pátky v plavkách

Celkem deset lekcí plaveckého výcviku absolvovali v Hustopečích žáci 2. a  3. ročníku naší základní školy. Každý pátek byli pěkně přichystaní na cestu autobusem i samotné plavání v bazénu. Snaživě spolupracovali s lektory plavecké školy a měli zájem se naučit všemu, co jim plavecká škola nabídla. Někdo se v plavání pěkně zdokonalil, někdo potvrdil své výborné plavecké schopnosti. Odměnou žákům při každé plavecké lekci byly i hrátky v bazénu. Vrcholem výcviku byly úspěšné pla...
Soutěž s dýněmi ve školní družině

V prvním listopadovém týdnu děti prvního i druhého oddělení školní družiny soutěžily o nejlepší dýni. Děti si dýně tvořily nejen z papíru, ale také z balónků, ubrousků nebo si je malovaly na sklenice od zavařenin.

 
Šťavnaté pracovní činnosti

Žáci 3. a  5. ročníku vyráběli  v pracovních činnostech výrobek ze vskutku výborného materiálu. Dary podzimu a jejich šikovné ruce daly vzniknou krásným ježečkům. Potěšte se s nimi i Vy.
Podzimní tvoření dětí a rodičů v MŠ

Děti spolu s rodiči opět tvořily z přírodnin a různých přístupných materiálů. Výsledky tvoření může každý vidět před mateřskou školou. Odměnou všem byla hlavně příjemná atmosféra a společné posezení u kávy a upečené ovocné buchty.

 
Malí vinaři

K podzimu patří vinobraní. I děti z naší mateřské školy si samy vyráběly šťávu. Hrozny si umyly, obraly, rozmačkaly a přecedily přes sítko. Šťáva z různých druhů hroznů chutnala všem tak, že paní učitelky ani nestihly ochutnávku vyfotit.
Výukový program s maskotem

Ve čtvrtek 22.10.  se žáci 1. až 5. ročníku v rámci projektu „Ovoce do škol“  zúčastnili výukového programu s maskotem, během kterého se  dozvěděli zajímavé informace  o zdravé konzumaci ovoce a zeleniny. Žákům se  výukový program  líbil, protože kromě zajímavých informaci  byly připraveny i otázky a za každou správnou odpověď dostali zdravý dáreček.

...Výlet do Velkých Pavlovic

Autobus nás 15. 10. 2015 ráno zavezl do Velkých Pavlovic, kde jsme se v Ekocentru Trkmanka dozvěděli plno zajímavých věcí o včeličkách, jejich životě a práci. Také jsme ochutnali med a zahráli si na včeličky. Cestou k autobusu nesměla chybět zastávka v pekárně a nákup sladkostí.
 
Dramatizace pohádky O veliké řepě
Návštěva vinařství v Bořeticích

Další návštěva vinařství u holek Hemplových - s ochutnávkou ovocné šťávy
Školčata navštěvují vinařství v Bořeticích, tentokrát U Habřinů.
Dopravní výchova

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali podzimní část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hustopečích. Výuka pravidel silničního provozu se skládala z teoretické i praktické části, které velmi kvalitně připravila paní Radová. Školáci se už teď těší na jaro, kdy proběhne druhá část.
Pohádka a písnička v MŠ

Pohádka a písnička v MŠ

Po dobrém obědě nás čeká pohádka a písničky na lehátku.

 
Podzimní dobroty

Ve školce máme nejen dobré svačinky od paní kuchařek, ale také si užíváme darů podzimu a ochutnáváme, hrušky, jablka, švestky, hrozny, jablkohrušky, rajčátka. No všechno, co roste na polích a zahradách.
Děti z mateřské školy jezdí plavat.

Plavání v Hustopečích nás hrozně baví. Užíváme si nejen vody, ohřívárny, ale i dobrot v bufetu.
Hry dětí na zahradě za MŠ

Užíváme si krásného počasí.

Čištění okapů na budově školy

Děkujeme členům SDH Bořetice za vyčištění okapů na budově školy!
A máme tu nový školní rok...
Poslední zvonění

Poslední zvonění proběhlo tradičně ve školní jídelně, ale tentokrát se přidali i rodiče. S písničkou, přípitkem a přáním krásných prázdnin jsme se symbolicky rozloučili se školním rokem.
Tradiční zahradní slavnost dětí a rodičů na zahradě za MŠ

Sportovní duch a zdravé soutěžení se neslo celým odpolednem. Děti byly za svou snahu odměněny - měly možnost si nakoupit ve speciálních prodejnách. Po ukázce našich hasičů se rozdělal oheň, zazpívaly se písně s kytarou a opékaly se špekáčky.
Nejlepší sběrači papíru ve Wikylandu Brno

Nejpilnější sběrači starého papíru jeli za své celoroční snažení na výlet do Wikylandu Brno. Vítěznou třídou se letos stali čtvrťáci a z ostatních tříd jeli tři nejlepší. Nechyběly ani děti z mateřské školy, kterým doprovod dělali jejich rodiče. V zábavném centru všichni strávili celé dopoledne a moc se jim to líbilo.

...Slavnostní pasování školáků

Slavnostní pasování "školáků" proběhlo 23.6.2015 v zasedací síni OÚ. Děti předvedly něco málo z toho, co umí, pan starosta je odpasoval a paní učitelka jim předala vstupenky do školy.
Atletická olympiáda v ZŠ Kobylí

Ve středu 17. června 2015 se žáci 4. a  5. ročníku a tři zapálení třeťáci  zúčastnili dětské atletické olympiády v ZŠ Kobylí. Žáci naši školu reprezentovali výborně, v konkurenci čtyř  škol  statečně bojovali o medaile  a několikrát stáli i na stupních vítězů.
Závěrečné vystoupení školy
Tradiční exkurze žáků 5. třídy do Prahy

V pátek 12. června si páťáci užili výlet do Prahy. Nejvíce si jim líbilo na návštěvě v České televizi.
Nové hračky na zahradu

1. června se děti v mateřské škole radovaly z nových hraček na zahradu, které byly pořízeny z finančních prostředků získaných za sběr starého papíru.
Výlet dětí MŠ

Den dětí jsme všichni oslavili v Hustopečích. Navštívili jsme nejen zvířátka, průlezky (areál Pavučina), kostel, Dům U Synků, náměstí s kašnou a morovým sloupem, ale i cukrárnu, kde jsme zmrzlinou dovršili naše  putování a poznávání.

...Děti z mateřské školy navštívily sběrný dvůr.

Dlouhodobý projek "Země, já a moje zdraví" byl ukončen návštěvou sběrného dvora v Bořeticích.

Celým areálem nás provedl pan ing. Petr Zemánek a vysvětlil nám, jak se odpad třídí a proč. Děti se velmi rychle zorientovaly v prostředí a dokázaly samy určovat kam, co patří.

 

...Hudební odpoledne v mateřské škole

Hudební a flétničkové odpoledne dětí a rodičů v MŠ se opět neslo ve velmi příjemném duchu. Děti byly  za své celoroční snažení odměněny vysvědčením.
Rej čarodějnic

Ve školní družině jsme pořádali „slet čarodějnic“.  Vytvářeli jsme vlastní originální čarodějnice s koštětem a špičatým kloboukem, některé děti ke svojí čarodějnici nakreslily i kotlík na míchání lektvaru a vystavěly i čarodějnickou chýši. K této příležitosti jsme se na vyhodnocování i tematicky oblékli. 
...Vlajkový týden

Po velikonočních prázdninách jsme ve školní družině vstoupili do tzv. vlajkového týdne, ve kterém měly děti za úkol vytvořit si svou vlastní originální vlajku. Nutno říct, že snahu nešlo upřít nikomu, ale vítěz mohl být jen jeden. Malá odměna však byla přichystána pro všechny zúčastněné.

...Kroužek keramiky ve školní družině
Turnaj ve vybíjené v ZŠ Kobylí

Ve středu 8. dubna proběhl tradiční turnaj o putovní pohár ve vybíjené na základní škole v Kobylí. Po třech vyrovnaných utkáních si naši žáci nakonec odváží 3. místo. Pohár zůstal v držení domácího celku, když žáci Kobylí obhájili vítězství z loňského roku. Žáci Bořetic zaslouží pochvalu za bojovný výkon. K lepšímu umístění chyběla pouze trocha toho „sportovního“ štěstí a také rozsáhlá marodka žáků 5. třídy. 
...Zápis nových dětí do mateřské školy

Zápis nových  dětí do mateřské školy proběhl v úterý 31. 3. 2015. Děti měly možnost si pohrát a seznámit se s novým prostředím.
Děti v mateřské škole pekly pro návštěvu.

Pečení buchet k velikonočnímu dni otevřených dveří
Ochutnávka pomazánek ve školní jídelně

Poslední den měsíce března uspořádala školní jídelna ve svých prostorách již 2. ročník “Ochutnávky pomazánek.”Akce proběhla  za nemalého zájmu  rodičů i  jejich ratolestí. A vypadá to, že už má své stálé příznivce. Nabídka pomazánek byla pestrá, vybrány byly pomazánky podávané dětem v  mateřské škole. Na svátečně prostřeném stole se objevila sýrová pěna, pomazánka z krabích tyčinek, vajíčková pomazánka s pažitkou, z Nivy, budapešťská, šunková pěna, z ryb v tomatě, hermelín...
"Fašanky, fašanky, Velká noc ide "

V pondělí  30. 3. 2015 jsme se vypravili do skanzenu ve Strážnici. Naučný pořad „ Fašanky, fašanky, Velká noc ide“ seznámil žáky s masopustními a jarními zvyky. Cesta skanzenem vedla od období zimních prací až po ukázku masopustní obchůzky spojené s tradičními mečovými tanci i s ochutnávkou typických lidových pokrmů. Začátek cesty se nesl v duchu masopustu „fašanku“. Naučili jsme se písničku „Pod šable, pod šable…“ i taneček, který nás naučili „fašančáré“. V dalším stavení jsme s...
Výsledky Matematického klokana 2015

Výsledky Matematického klokana 2015
Nejlepší počtáři školyLyžařský kurz 2015

V prvních dnech měsíce března se žáci první až páté třídy zúčastnili lyžařského výcviku v lyžařském areálu Němčičky. Fotografie z tohoto výcviku naleznete ve fotogalerii.
Den otevřených dveří v ŠJ

31.03.2015 bude ve školní jídelně v době od 15:00 do 17:00 v rámci dne otevřených dveří ochutnávka pomazánek.

Maškarní bál s rautem

Tradiční maškarní bál s rautem si děti v mateřské škole užily.
Nový nábytek v mateřské škole
Divadelní představení

Děti byly velmi příjemnou formou seznámeny s řemesly, která nás obklopují a měly možnost si na řemesla i zahrát.
"O malovanú pantličku Augusty Šebestové"
Vystoupení tanečního kroužku na hasičském plese
Rozhodnutí o přijetí k ZV pro školní rok 2015/2016
Návštěva Ekocentra ve Velkých Pavlovicích

Žáci prvního a druhého ročníku navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde si pro ně lektorky připravily skvělý program na téma „Cesta chleba na náš stůl“. Školáčci se dozvěděli, z jakých obilnin se chleba připravuje, co se z nich vyrábí. Pomleli si obilí starým ručním způsobem i mlýnkem. Zadělali si těsto na pletýnky, které si poté vlastnoručně upletli, paní lektorka pletýnky upekla. Jako správní mlynáři a pekaři museli být i vhodně oblečeni.V autobuse pak o n...Fyzikální a chemické pokusy v ZŠ Kobylí

Ve čtvrtek 5.2.2015 navštívili žáci 4. a 5. ročníku základní školu v Kobylí, kde jim osmáci a deváťáci pod vedením svých učitelů předvedli velmi zajímavé fyzikální a chemické pokusy.Sportovní zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Hudební odpoledne

Na  středu 28.1.2015 si  připravili malí muzikanti pod vedením paní učitelek  Mgr. Daniely Otáhalové a Mgr. Michaely Šiprové krásné hudební odpoledne. Z nové hudební učebny zněly flétny, klavír a také sólový zpěv.Týden s maskami ve školní družině

Celý týden v naší školní družině probíhala soutěž o nejlepší karnevalovou masku. Pět nejlepších bylo oceněno, ale sladkou odměnu dostaly samozřejmě všechny děti, které se do výroby zapojily.Sněhuláci ve výtvarné výchově

Sníh ne a ne napadnout, proto  si  prvňáci sněhuláky alespoň vyrobili.
Tělo, které omotali papírovými ubrousky, mají  sněhuláci z pet láhve.
Každý sněhulák dostal papírovou čepici v barvě, kterou si děti z 1. třídy vybraly.Návštěva u prvňáků

Prvňáci uvítali na návštěvě ve své nové třídě paní učitelku ze školky. Ukázali jí, kde sedí, jak umí počítat a přečetli pár vět ze svého slabikáře.Vyúčtování sběru

Vyúčtování finančních prostředků získaných za sběr starého papíru a plastů k 31.12.2014Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v době od 24.12.2014 do 2.1.2015 uzavřena. Pravidelný provoz bude zahájen 5.1.2015.Dobroty ve školní družině

Školáci vyráběli ve školní družině sladké vánoční dobroty.
Vánoční besidka ve 4. a 5. třídě

V pátek 19. 12. proběhla ve 4. a 5. třídě  vánoční besídka. Za doprovodu koled si žáci předali dárky. Po bohaté nadílce přišla na řadu ochutnávka vánočního cukroví. Žáci 4. a 5. třídy přejí všem poklidné svátky a šťastný nový rok 2015.   

...Vánoční koledování v 1. třídě

Prvňáčci si zpestřili poslední den před vánočními prázdninami zpíváním koled, ochutnávkou cukroví a také pouštěním lodiček z ořechových skořápek.Zpívání ve školní jídelně

Děti z mateřské školy si ve školní jídelně užily poslední oběd v roce 2014 a zazpívaly paní kuchařkám.Červená Karkulka pro školčata

Poslední školní den před vánočními prázdninami školáci zahráli divadlo pro děti z mateřské školy. Červenou Karkulku nacvičili v hodinách hudební výchovy pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Polákové.Předvánoční jarmark

Děti zpestřily svým vystoupením tradiční předvánoční jarmark v Bořeticích.Vánoční těšení

Tradiční vánoční těšení v mateřské škole. Tvoření dětí a rodičů s posezením a zpíváním u čaje a kávy.
Zdobení perníčků

V páteční výtvarné výchově se prvňáčci stali cukráři a zdobili vánoční perníčky, na kterých si pochutnají na vánoční besídce. Dětem se práce moc dařila, ale nejvíce se těšily na slízání zbylého krému.Tradiční mikulášská návštěva

Mikulášské a čertovské zpívání dětí a rodičů v mateřské školeMikuláš v ZŠ

V letošním školním roce přivedl Mikuláše do školy pan starosta František Petrásek. Za písničky a básničky byly všechny děti obdarovány bohatou nadílkou. Prvňáčkům přinesl Mikuláš nejenom Slabikáře, jak je každý rok zvykem, ale i novou moderní třídu.Nové deskové hry ve školní družině

Školáci se radují z nových deskových her, které byly pořízeny z části finančních prostředků získaných za sběr starého papíru.Pokusy v hodinách prvouky

V hodinách prvouky ve druhém a třetím ročníku se z nás stali badatelé a odhalujeme, jaké vlastnosti má voda. Přesvědčili jsme se o tom, že nelze smíchat olej s vodou, pozorovali jsme, jak rychle se vyluhuje čajový sáček v teplé vodě či naopak ve vodě studené. Proč se pinpongový míček obalený plastelínou neponoří do vody a kulička vytvořena z plastelíny klesne ke dnu už také víme. Zda se nám podaří "vypěstovat" krystalek ze slané vody si ještě chvíli počkáme.Nejvíce ze všech ...Pečení perníčků

Výroba perníkového těsta a pečení perníčků  na vánoční stromeček.Keramické odpoledne s rodiči

Keramické tvořivé odpoledne rodičů a dětí bylo opět velmi příjemným setkáním.Florbalový turnaj v ZŠ Kobylí

Ve středu 3.12. naši žáci odehráli kvalitně obsazený florbalový turnaj v Kobylí, kde bojovali o putovní pohár.Všech devět kluků  i jediná holka - Tereza Petrásková odvedli výborný výkon. Po několika vyrovnaných zápasech s těsným výsledkem odvážíme dvě medailová umístění, a to za 2. a 3. místo! Dobrým znamením jsou i výtečné výkony žáků 3. třídy, kteří byli vítanou posilou a dávají nám naději na zisk poháru v dalších letech. 
...Předvánoční vystoupení pro seniory

Tradiční vystoupení v kulturním době, které letos vyšlo na neděli 30.11.2014, kdy zapalujeme první svíčku na adventním věnci,  se dětem MŠ i žákům ZŠ velmi podařilo. Pásmo pranostik, koled a básní zpestřila hudební pohádka s úžasnými pěveckými výkony a závěr patřil tanečnímu kroužku. Pochvalu zaslouží samozřejmě všichni účinkující, paní učitelky za nacvičení i rodiče za perfektní přípravu kostýmů....Přerušení dodávky el. energie 27.11.2014

Školní jídelna oznamuje svým strávníkům, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude ve čtvrtek 27.listopadu 2014 vařit pouze pro děti mateřské školy.Děkujeme za pochopení.
Hudební vystoupení pro děti v mateřské škole

Hudební pohádkové vystoupení pro děti v MŠ - 19. 11. 2014.

Vystoupení plné známých i neznámých písniček bylo velmi příjemné a zábavné
Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru

18. 11. 2014 proběhlo vyhodnocení soutěže ve sběru papíru. Byly odměněny všechny děti nejenom sladkou odměnou, ale i společnou hrací knihou.
Soutěž dále pokračuje, další vyhodnocení nás čeká koncem zimy.Tradiční pečení martinských rohlíčků

11. 11. 2014 proběhlo v naší mateřské škole tradiční pečení martinských rohlíčků s ochutnáváním. Opět se nám podařily.Dopravní výchova

V letošním školním roce se žáci 4. a 5. ročníku poprvé zúčastnili výuky dopravní výchovy na novém dopravním hřišti v Hustopečích. Celou akci zaštiťovalo Ministerstvo dopravy  ČR – BESIP.
Původně byla celá akce naplánovaná na pátek 17. října. Bohužel z důvodu špatného počasí (lilo jako z konve) absolvovali žáci pouze teoretickou část, ve které byli seznámeni s pravidly silničního provozu. Náhradní termín byl následující pátek 24. října, kdy žáci úspěšně splnili i druhou, a to p...
Plavání dětí mateřské školy v Hustopečích

13. listopadu jsme ukončili plavecký výcvik v Hustopečích. Protože jsme se hodně naučili, přišla za námi víla Pepička s pokladem, který jsme si vylovili v bazénu. Bylo veselo a příjemno.Co nás čeká v Mateřské škole v listopadu a prosinci?

Přehled akcí pro děti v rámci Mateřské školy na listopad a prosinec 2014.JÍDELNÍČEK

Aktuální nabídku jídel školní jídelny můžete sledovat zde
Přejeme všem strávníkům dobrou chuť.Sbíráme starý papír

Stejně jako loňský školní rok, i letos probíhá v naší škole soutěž ve sběru papíru. Školní řády a další informace

Veškeré informace týkající se provozu školy i potřebné přihlášky a formuláře naleznete v sekci dokumentySpuštění nových stránek

Po několika letech jsme aktualizovali naši webovou prezentaci. Věříme, že nové stránky budou splňovat veškeré informační požadavky pro rodiče a děti.Nová lezecká stěna pro naše školčátka

Už jste jí viděli? Děti v mateřské škole mají novou lezeckou stěnu.  Výsledky Matematického klokana 2015

Výsledky Matematického klokana 2015
Nejlepší počtáři školyLogo ZŠ a MŠ Bořetice

ZŠ a MŠ Bořetice

691 08 Bořetice 112

mail: info@skolaboretice.cz
tel.: 519 430 207; 605 728 437

Kde nás najdete?

Mapa Bořetic