Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Škola Bořetice - logo

Kalendář informací

vloženo:
30.11.
2021
Podzimní výzdoba před naší školkou

Podzimní výzdoba před naší školkou


vloženo:
07.10.
2021
Odpoledne strávené ve vědeckém zábavním parku VIDA

Odpoledne strávené ve vědeckém zábavním parku VIDA

Jak se z vody stane ledová kostka nebo naopak pára nad hrncem? Naši žáci se podívali zblízka na to, jak se mění skupenství a vlastnosti látek.


vloženo:
22.4.
2021
Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Na základě opatření MŠMT proběhne letošní zápis nových dětí do mateřské školy pouze formálně, bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Upozorňujeme, že zápis je povinný pro děti, které do 31.8.2021 dovrší věku 5 let a ještě mateřskou školu nenavštěvují.


vloženo:
25.3.
2021
Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k vládním nařízením lze předpokládat, že letošní zápis do 1. třídy  proběhne pouze formálně, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zůstává stejný- po dohodě se zřizovatelem je v naší škole stanoven na 13.4.2021.  Veškeré informace jsou v přílohách. 

 


vloženo:
24.3.
2021
MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN se v letošním školním roce  uskutečnila v pátek 19.3.2021 s distančním provedením. Nejlepší počtáři školy v roce 2021 jsou: 

 


vloženo:
23.3.
2021
Březen - měsíc knihy

Březen - měsíc knihy

Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme jaro. Březen je také měsícem knihy, podívejte se, co naši páťáci čtou... 


vloženo:
22.2.
2021
Prezenční výuka probíhá i nadále pouze v 1. a 2. třídě.

Prezenční výuka probíhá i nadále pouze v 1. a 2. třídě.


vloženo:
10.9.
2020
OD ČTVRTKA 10.9.2020 JSOU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY POVINNÉ ROUŠKY.

OD ČTVRTKA 10.9.2020 JSOU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY POVINNÉ ROUŠKY.

Toto nařízení se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.


vloženo:
30.1.
2020
Výlet dětí MŠ do Němčiček

Výlet dětí MŠ do Němčiček

Začátek nového roku 2020 zahájily děti z MŠ návštěvou Němčiček. Koledovaly ve vinařství u Stávků, kde na děti čekalo příjemné pohoštění. Navštívily i dům pro seniory na Domovince. Tady popřály děti všem babičkám i dědečkům hodně zdraví a předaly jim drobné dárečky. Cesta nás dovedla i do MŠ v Němčičkách a své putování děti ukončily „ čertovským řáděním“ na svahu.


vloženo:
29.11.
2019
Věda je hra v ZŠ Velké Pavlovice

Věda je hra v ZŠ Velké Pavlovice

Jak se dělají fyzikální a chemické pokusy na ZŠ ve Velkých Pavlovicích? Tak na to jsme se jeli osobně podívat v pátek 29. 11. do nové učebny fyziky této základní školy. Žáci si vyzkoušeli pokusy s magnety, kapalinami, balónky, apod. Jejich nadšenou spolupráci si můžete prohlédnout na fotografiích. Potom si prohlédli nově vybavenou učebnu informatiky a jazykovou učebnu. Ve škole se všem líbilo.


vloženo:
27.11.
2019
Mokré vysvědčení pro žáky 2. a 3. ročníku

Mokré vysvědčení pro žáky 2. a 3. ročníku

Bubláme do vody... ...chytneme palec a raketku na druhou stranu... ...skočím do vody bllbllllbllll ponořím se na dno...
Říkáte si, co to může být? Takové pokyny dostávali naši druháčci a třeťáčci při výuce plavání. Každý čtvrtek již v 7 hodin stáli před školou, aby se společně s dětmi z Vrbice a Němčiček dopravili na bazén v Hustopečích. Plavecký výcvik si všichni užili, vody se nikdo nebojí a za rok se těšíme opět. A samozřejmě úplně nej ze všeho byl bufet.


vloženo:
22.11.
2019
Florbalový turnaj 4. a 5. ročníku v ZŠ Kobylí

Florbalový turnaj 4. a 5. ročníku v ZŠ Kobylí

V pátek 22. 11. si tým žáků 4. a 5. ročníku zahrál přátelský zápas ve florbalu s žáky ze škol v blízkém okolí. Turnaj byl až do poslední chvíle velmi napínavý. Naši florbalisté dokázali vybojovat krásné 3. místo. Sportu zdar!
 


vloženo:
20.11.
2019
SLAVNOST SLABIKÁŘE

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Středa 20. listopadu byla pro naše malé prvňáčky neobvyklým dnem. Do hodiny českého jazyka za nimi přišli zkušení páťáci, kteří pro ně měli spolu s paní učitelkou Šedivou připravené různé úkoly. Prvňáci se ale nezalekli a dokázali, co už všechno umí. Četli, spojovali slabiky do slov, určovali první písmenko ve slově, počítali počet slabik. Přesvědčili tak všechny zúčastněné, že už znají dobře prvních 9 písmenek a nastal ten správný čas na opravdové čtení. Po vší té námaze a nervozitě si děti převzaly Slabikář z rukou paní ředitelky a originální dárečky od starších spolužáků. Za velmi příjemnou hodinu děkujeme všem žákům z páté třídy i jejich paní učitelce a paní asistentce. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.
 


vloženo:
17.10.
2019
Podzimní tvoření s rodiči v mateřské škole

Podzimní tvoření s rodiči v mateřské škole

Podzim přináší nejenom deště, ale i mnoho podzimních darů. Dne 17. října přišli rodiče s dětmi, aby vyrobili něco neobvyklého, zajímavého, podzimního a zároveň prožili pár společných chvil. Nálada byla výborná a  výtvarné práce nádherné. Ze všech výrobků vznikla malá výstava před mateřskou školou. Za trpělivost a kreativitu byli všichni pozváni do školní jídelny k malému občerstvení, které přichystaly děti z MŠ. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili podzimního tvoření v MŠ, a budeme se těšit na další setkání.


vloženo:
18.9.
2019
Projektový den 5. ročníku v Pekařství u Valů

Projektový den 5. ročníku v Pekařství u Valů

Ve středu 18. 9. 2019 se naši žáci měli možnost seznámit s provozem v místním pekařství. Kromě informací ohledně fungování pekárny, ukázky strojů, zadělávání těsta apod. čekalo na žáky překvapení v podobě výroby vlastních pletýnek, vánoček, suků a loupáčků, které si upekli a odnesli domů. Všem velmi chutnalo a moc děkujeme za krásně připravený program. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
11.4.
2019
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Ve  čtvrtek 11.4. proběhl na naší škole zápis do první třídy. Poněvadž 5. třída byla takovým malým garantem, nemohli jsme se už dočkat, jestli se bude budoucím prvňáčkům líbit, jak jsme pro ně zápis připravili. V tento den se z nás staly pohádkové bytosti  a provedli jsme děti celým zápisem, kde, plnily různé úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Na závěr rytíř za spoluúčasti  princezny, která dohlížela na správný  průběh, pasoval děti na školáky. Všechny děti odcházely spokojeně domů a odnášely si dárky,  které jsme pro ně připravili.  Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.                            Žáci  5. třídy


vloženo:
05.4.
2019
Hurá, získali jsme 2. místo!!!

Hurá, získali jsme 2. místo!!!

V pátek 5. 4. 2019 vybojovali žáci 4. a 5. třídy naší školy krásné 2. místo ve vybíjené v Kobylí. Po napínavém utkání a sladké odměně jsme si udělali ještě krásnou procházku kolem Trkmanky zpět do Bořetic. Těšíme se na příští rok!!! Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


vloženo:
05.4.
2019
UKLIĎME ŠKOLKU A SVÉ OKOLÍ

UKLIĎME ŠKOLKU A SVÉ OKOLÍ

Děti z mateřské školy se v pátek 5.4.2019 zapojily do akce "Ukliďme Česko".


vloženo:
04.4.
2019
Pozvání dětí z mateřské školy na zápis do 1. třídy

Pozvání dětí z mateřské školy na zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 4. dubna jsme se vydali společně s paní učitelkou a paní asistentkou za dětmi do mateřské školy, abychom  je oficiálně  pozvali  na zápis do 1.třídy, který se koná
ve čtvrtek 11. dubna 2019  v  ZŠ Bořetice.  Budoucím prvňáčkům jsme předali pozvánku a připravili jsme si pro ně krátký program s hádankami a společně jsme si s nimi zazpívali známé písničky. Všechny děti se už do školy těší  a my už se pilně připravujeme, aby se jim zápis co nejvíce líbil.                                                                    Žáci  5.  třídy


vloženo:
01.4.
2019
Přehlídka dětských zpěváčků

Přehlídka dětských zpěváčků

Již tradičně se naše škola zúčastnila nesoutěžní přehlídky dětských zpěváčků „O malovanú pantličku Augusty Šebestové“, která se konala v neděli 31. 3. 2019 v sále sokolovny v Kobylí. V kategorii 1. a 2. ročníku ZŠ nás reprezentovali žáci Štěpán Šebesta s písní Vrť sa děvča a Veronika Lejsková s písní V širém poli studánečka. V kategorii 3. – 5. tříd zazpívaly žákyně Barbora Šnajdrová píseň Chodníček bělavý a Laura Pilarčíková píseň Co to tam šupoce za tú stodolú. Nádherně je doprovodila cimbálová muzika Vonica z Kobylí. Na dětech nebyla znát tréma a všem se vystoupení opravdu velmi podařilo. Za odměnu si každý z nich odnesl na památku krásnou malovanou pantličku. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
29.3.
2019
MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

Žáci 2. až 5. ročníku se v pátek 22.3.2019 zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan 2019. Zde jsou nejlepší počtáři školy.


vloženo:
21.12.
2018
Vánoční nadílka ve školní družině

Vánoční nadílka ve školní družině

Děti měly obrovskou radost z dárečků, které našly ve školní  družině pod vánočním stromečkem, který si samy nazdobily. Dárečky byly pořízeny z peněz za sběr papíru. Pořídilo se lego pro kluky i pro holky, společenská hra Paní Pavouková, chytání rybiček, kinetický písek i logická hra s kostkami. Potěšily míče i foukací fixy.

 


 


vloženo:
19.12.
2018
Turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

Turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

Základní škola Velké Pavlovice pozvala žáky 4. a 5. ročníku naší školy na sportovní turnaj ve vybíjené, fotbalu a florbalu. Žáci pozvání s nadšením přijali a ve středu 19. 12. 2018 se utkání zúčastnili. Florbalový turnaj vypadal velmi vyrovnaně a až do poslední chvíle byli všichni v napětí, kdo zvítězí. Nakonec se našim žákům podařilo vstřelit gól při nájezdech a tím vyhrát. Ve fotbalu chlapců se naši žáci snažili až do konce bojovat, ale fotbalisté z Velkých Pavlovic byli úspěšnější a všechny útoky na bránu skvěle vychytali. Pohár za fotbal tedy letos zůstává ve Velkých Pavlovicích. Ve smíšeném družstvu dívek a chlapců ve vybíjené se našim žákům podařilo jednoznačně zvítězit, a tak si zaslouženě odvézt putovní pohár do Bořetic. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii. Všem děkujeme za snahu a sportu zdar!


vloženo:
17.12.
2018
Výukový program o Vánocích

Výukový program o Vánocích

V pondělí 17. 12. 2018 proběhl v základní škole výukový program o Vánocích. Pro žáky 1., 2. a 3. třídy  s názvem "Hvězda nad Betlémem" a pro žáky 4. a 5. ročníku nesl název "O Betlémě a betlémech".


vloženo:
07.12.
2018
Vánoční perníčky ve školní družině

Vánoční perníčky ve školní družině

Den před svátkem sv. Mikuláše si děti ve školní družině vypracovaly vláčné těsto na perníčky a nechaly jej v ledničce ztuhnout do dalšího dne. Pak se všichni vrhli na válení těsta, jeho vykrajování a ukládání hotových tvarů na plechy. Perníčky se dobře upekly a děti se mohly pustit do jejich zdobení polevou. Nakonec si všichni pochutnali na vlastnoručně upečeném cukroví. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
08.11.
2018
Podzimní tvoření v mateřské škole

Podzimní tvoření v mateřské škole

Když nastane čas plískanic, přichází podzim. U nás ve školce to znamená čas podzimního tvoření. V úterý 23.10.2018 jsme pozvali do MŠ i rodiče, se kterými si děti  vyrobily spoustu krásných věcí z přírodnin i jiných materiálů. Děti také předvedly krátkou dramatizaci pohádky, zazpívaly a své rodiče pohostily čerstvě napečenou buchtou a štúdlem. Z krásných výrobků je výstavka v prostorách před mateřskou školou. Fotografie z tradiční akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


vloženo:
25.10.
2018
Hvězdárna a planetárium Brno - Tajemství gravitace

Hvězdárna a planetárium Brno - Tajemství gravitace

Školáci se ve čtvrtek 25.10.2018 vydali rozlousknout tajemství gravitace, která je ze všech sil ve vesmíru ta nejzáhadnější, a užili si magickou cestu vesmírem a časem po stopách Alberta Einsteina. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
05.10.
2018
Dopravní výchova 4.a 5. ročníku

Dopravní výchova 4.a 5. ročníku

V pondělí 1. 10. 2018 si byli žáci 4. a 5. ročníku ověřit praktické i teoretické znalosti z dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hustopečích. Nejdříve absolvovali teoretickou část, ve které si zopakovali základní pravidla bezpečné jízdy na kole a vyplnili test. Poté si každý projel hřiště jízdou zručnosti a nakonec všechny čekala nejzajímavější část dopravní výchovy. Každý žák si vyzkoušel jízdu na kole na dopravním hřišti se semafory, značkami, vlakovým přejezdem, kruhovým objezdem, bezpečným odbočováním a pravidlem přednosti pravé ruky, objížděním překážek a parkováním. Žákům se dařilo velmi dobře a věříme, že tyto praktické znalosti přispějí k jejich bezpečnosti na silnici nejen při jízdě na kole. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
05.10.
2018
Cyklovýlet 3. a 4. třídy

Cyklovýlet 3. a 4. třídy

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 jsme se s žáky 3. a 4. třídy vydali na cyklovýlet do Velkých Pavlovic. Počasí nám skutečně přálo, a tak jsme si užili nejen pohybu, ale také krásného sluníčka. Po cestě jsme se zastavili na rozhledně Slunečná, kde se žáci občerstvili, vyšlápli schody na rozhlednu a zajeli si stezku zručnosti. Vrátili jsme se všichni unavení, ale plní zážitků. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
28.9.
2018
Září v mateřské škole

Září v mateřské škole

Nový školní rok  přinesl příjemné teplé počasí. Děti z mateřské školy se přivítaly  s novými i současnými kamarády a vyrazily  objevovat, co nového připravil čas podzimu. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
01.6.
2018
DEN DĚTÍ v mateřské škole

DEN DĚTÍ v mateřské škole

Na Den dětí jsme v mateřské škole slavili, ale přitom nezaháleli. Na sóle jsme jezdili s vlastními dopravními prostředky za řízení policisty. Vše jsme zvládli na jedničku a za odměnu jsme si koupili zmrzlinu.


vloženo:
21.5.
2018
Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti v Hustopečích. I přes nepřízeň počasí, kdy po celou dobu trvání akce pršelo, byli naši žáci stateční čelit všem soutěžním úkolům, chladu i dešti. Mezi úkoly patřilo zvládnutí testů ze zdravovědy, testů ze silničních pravidel, praktické jízdy na dopravním hřišti a praktické jízdy na překážkové dráze. Vše bylo řádně hlídáno a hodnoceno příslušníky městské policie, stejně tak lektory dopravní výchovy a jejich pomocníky. „Nejvyšší ceny“ si naši žáci sice neodvezli, ale jejich vítězstvím byla jejich snaživá účast a přátelská atmosféra jejich družstva, za což jim patří veliké poděkování. Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnou ve fotogalerii.
   


vloženo:
14.5.
2018
Májové muzicírování

Májové muzicírování

První květnový týden patřil muzicírování malých muzikantů.  Ve středu 2. května a ve čtvrtek 3. května se uskutečnily dvě májové besídky dětí, které navštěvují hudební kroužek a pod vedením pana učitele Jakuba Kostrhuna se učí hrát na hudební nástroje. Zazněly lidové písničky, populární skladby a melodie z pohádek nejen českých autorů. Ačkoliv se pro mnohé jednalo o první vystoupení, všem se jejich koncertování podařilo.


vloženo:
14.5.
2018
Mc Donald´s cup

Mc Donald´s cup

V pátek 4. 5. 2018 se naši žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili okrskového kola fotbalové soutěže Mc Donald´s cup v Hustopečích. Žáci vybojovali 3. místo v kategorii starších žáků. Přejeme hodně sportovních úspěchů i v dalších letech a sportu zdar!

 


vloženo:
11.5.
2018
DEN ZEMĚ - projektový den v základní škole

DEN ZEMĚ - projektový den v základní škole

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 oslavili naši žáci formou projektového dne Den Země. Žáci byli rozděleni do skupin různého věku a ve spolupráci s ostatními plnili úkoly týkající se poznávání přírody - rostlin, živočichů i  zdravých potravin. Luštili kvízy, skládali puzzle, třídili odpad  a vysazovali bylinky do truhlíků. Všichni si tento den krásně užili a dozvěděli se spoustu nových informací o naší Zemi.  


vloženo:
12.4.
2018
Výlet žáků 4. třídy do mandloňových sadů

Výlet žáků 4. třídy do mandloňových sadů

V úterý 10.4.  pro nás paní učitelka Jedličková zorganizovala výlet do mandloňových sadů v Hustopečích. Po příjezdu do Hustopečí jsme šli do informačního centra, kde jsme si vyzvedli plánek cesty a vydali se směrem k  mandloním. Po cestě jsme se zastavili na ranči  Valkýra. Viděli jsme lamy, poníky klokany a koně. Měli jsme dovoleno je nakrmit jablky a mrkví, které jsme si pro ně přinesli. Dále jsme pokračovali v cestě do sadů. Cestou jsme se zastavili u rybníku a na ovčí farmě. Pan majitel nám ukázal malá jehňátka a kůzlátka, která jsme si mohli i pochovat. Potom jsme si dali závod do kopce k rozhledně, která je uprostřed sadů. Z rozhledny byl  úžasný pohled na Hustopeče a celý rozkvetlý sad. Cestou zpět jsme navštívili hřbitov, kde jsou pochováni rodiče T.G.Masaryka, našeho prvního pana prezidenta. Potom jsme šli na oběd do školní jídelny při ZŠ Komenského, kde jsme se naobědvali . Výlet se nám všem líbil a přáli bychom si, podívat se zpět, až budou na mandloních plody. Fotografie z krásného výletu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.                                              žáci 4. třídy

 


vloženo:
28.3.
2018
Turnaj ve vybíjené v ZŠ Kobylí

Turnaj ve vybíjené v ZŠ Kobylí

Před velikonočními prázdninami si žáci 4. a  5. ročníku udělali výlet do ZŠ Kobylí. Ve středu 28. 3.  si v tělocvičně ZŠ zahráli několik zápasů v oblíbené vybíjené. Při utkáních s dětmi z Brumovic, Kobylí a Vrbice projevili snahu, odvahu, sportovní nadání a ochotu zasoutěžit si. S posilou fanoušků vybojovali pěkné 4. místo. Při slavnostním zakončení obdrželi gratulaci, diplom, pohár a sladkou odměnu. Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
28.3.
2018
Velikonoční tvoření v mateřské škole

Velikonoční tvoření v mateřské škole

Druhý jarní den se v mateřské škole uskutečnilo velikonoční tvoření spojené se dnem otevřených dveří. Děti  si společně s rodiči vyráběly velikonoční výrobky. Všichni si mohli zkusit pletení pomlázky, rýsování vajíček břitvou, lepení vajíček se slámou  apod. Bylo přichystáno pohoštění. Děti v rámci přípravy na tento den upekly velikonočního beránka a „Jidáše“ z listového těsta. Celé odpoledne se neslo v příjemném duchu, doprovázené zpěvem a tradičními hrami dětí z mateřské školy. Fotografie si můžete prohlednout ve fotogalerii 1 i fotogalerii 2.


vloženo:
16.3.
2018
MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky. V naší škole se v pátek 16.3.2018  zúčastnili žáci 2. až 5. ročníku v kategorii CVRČEK (2. a 3. ročník) a v kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. ročník).   Zde se můžete podívat na nejlepší počtáře školy v roce 2018.

 


vloženo:
12.3.
2018
Maškarní karneval ve školní družině

Maškarní karneval ve školní družině

I tento rok  si děti ve školní družině užily tradiční maškarní karneval, který byl „nadupaný“ aktivitami. Začínalo se chytáním míčku, pak následoval tanec s korkem mezi čely, novinový tanec a židličkovaná. Děti si přinesly z domu promyšlené kostýmy a masky. Na hudbu tančili piráti, princezny, klauni, čerti a dokonce se objevilo i jedno vajíčko a černá vdova. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
05.3.
2018
Fyzikální a chemické pokusy

Fyzikální a chemické pokusy

V pátek 23.2. k nám do školy přijeli žáci 8. a 9. třídy z Kobylí  a předvedli nám pozoruhodné pokusy.  Například si vyrobili „lávovou lampu“, přesvědčili nás, že mouka hoří, předvedli, jak si udělat domácí vonnou svíčku, jak protáhnout vajíčko hrdlem láhve a jak je dostat zase ven a spousty dalších zajímavých pokusů. Už se těšíme na příští rok, kdy přijedou s novými nápady. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 
                                                                                      Barbora Šnajdrová, žákyně 4. třídy
                                                                                                                                


vloženo:
22.1.
2018
Internetové objednávky stravy

Internetové objednávky stravy

Naše školní jídelna zavádí možnost objednávek a odhlašování stravy přes internet.

Případní zájemci si musí vyzvednout svůj ID kód u vedoucí stravování.

Do systému se připojíte na webových stránkách školy - www.skolaboretice.cz

Rozklikněte si sekci školní jídelny a v ní položku jídelní lístek. V pravé horní části najdete okna pro registraci.

1. krok - váš ID kód, 

2. krok - heslo: pro 1. přihlášení vpište slovo heslo, dál vyplníte nové heslo a potvrdíte - dle nabídky. Uložte! (heslo je nutné si zapamatovat pro další přihlášení)

3. krok - mailová adresa: zadáte svoji mailovou adresu, zatrhete možnost odesílání na vaši mailovou adresu, můžete si i nastavit zasílání změn v jídelníčku - Uložit!

4. krok - Moje alergie: zde máte možnost si nastavit suroviny, na které je strávník alergický. Po najetí šipkou na jednotlivá okýnka se otevře informace o kterou potravinu jde. Tu si případně zatrhněte.  A uložte. V jídelníčku se vám objeví jídla s alergickou potravinou červeně.

Po uložení všech změn v nabídce rozklikněte ikonu "Domů" : Otevře se osobní stránka s jídelníčkem, kde na pravé straně u jídel najdete okýnko se zatrhnutím. Po kliknutí se zatrhnutí ztratí, tím je jídlo takřka odhlášeno. Už zbývá jen změnu nezapomenout uložit pomocí červeného tlačítka uprostřed stránky. Najdete zde také kalendář, pomocí šipky můžete překliknout na další týden a případně odhlásit stravu i tam. Důležitá je ikona "Odhlásit" Na tu nezapomínejte, ať nedojde k zneužití vašeho účtu.

V horní části stránky najdete další ikony, v ikoně "Komunikace" máte možnost poslat zprávu vedoucí školní jídelny, pod ikonou "Nápověda" je možno si přečíst manuál od pana programátora.

Velmi důležitá je ikona "Odhlásit" Na tu nezapomínejte, ať nedojde k zneužití vašeho účtu.

Systém umožňuje změny pouze do 14,00 hodin, a to i v pátek. Odhlášky na pondělí musíte provést stejnou cestou, jako doposud. Pracuje se na úpravě, ale ještě není hotová.

Doufám, že bude tato změna přínosem pro nás všechny. V případě potíží volejte 519 430 206, nebo pište na adresu školní jídelny.

Dáša Panáčková.

 


vloženo:
12.1.
2018
Tříkrálové koledování dětí z mateřské školy

Tříkrálové koledování dětí z mateřské školy

Povánoční čas v mateřské škole  patřil Třem Králům. Děti se seznámily s tradicemi spojenými s tímto svátkem. Navštívily místní kostel. Prohlédly si betlém a společně si zazpívaly s doprovodem varhan. Koledování po obci bylo pro děti především zábavou. S přáním do nového roku navštívily pana starostu i kamarády v základní škole. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
22.12.
2017
Koledování dětí z mateřské školy

Koledování dětí z mateřské školy

Předvánoční čas děti z mateřské školy trávily koledováním po obci a seznamováním se s místními firmami.


vloženo:
12.12.
2017
Tradiční vánoční těšení v mateřské škole

Tradiční vánoční těšení v mateřské škole

Vánoční těšení dětí a rodičů proběhlo 12. 12. 2017 v prostorách mateřské školy. Rodiče i děti měli možnost využít herny, školní jídelny i kuchyně. Všichni zdobili, pekli, zpívali, hráli divadýlko a na závěr si poseděli u vánočního stromečku s čajem, kávou  i pečivem, které si sami připravili. Součástí těšení je i zdobení oken, školky, malování, výroba přáníček a rozbalování dárečků, které dětem z mateřské školy každé ráno nadělí Ježíšek. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii I i fotogalerii II.


vloženo:
12.12.
2017
Vánoční jarmark 2017

Vánoční jarmark 2017

V sobotu 9. prosince zazpívali žáci ze základní školy  i děti z mateřské školy na tradičním  jarmarku na sóle u kulturního domu. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii I i fotogalerii II.


vloženo:
05.12.
2017
Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

Datum 5. prosince má asi každý spojen s návštěvou sv. Mikuláše, jednoho či více andělů a partou pekelníků. Prvňáčky kromě této sestavy navíc navštívil pan starosta a žáci páté třídy s třídní učitelkou Mgr. Hanou Chadimovou. Dnešek byl totiž dnem, kdy byli podrobeni zkoušce ze čtení připravené páťáky. Všichni prvňáčci v této zkoušce obstáli na výbornou a získali tak kýženou odměnu – Slabikář. Přejeme jim spoustu kouzelných čtenářských zážitků! Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
04.12.
2017
Čtvrťáci vyráběli adventní věnce.

Čtvrťáci vyráběli adventní věnce.

Adventní doba se nese v duchu příprav na Vánoce. U nás ve škole tomu není jinak a  žáci 4. ročníku si  pod vedením třídní učitelky Emilie Jedličkové opět vyráběli adventní věnce. Děti byly z práce nadšené a nejvíc se těšily, až si doma s rodiči zapálí první adventní svíčku.


vloženo:
04.12.
2017
Adventní dílny

Adventní dílny

Ve čtvrtek 30.11.2017  probíhaly ve školní družině adventní dílničky. Děti zdobily větvičky bílými stužkami a bílými sobíky. Zdobily také slaměné věnečky jehličím, svíčkami a ozdobami. Vytvářely adventní kalendář a vybarvovaly adventní omalovánky. Fotografie z odpoledního tvoření si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
28.11.
2017
AZ kvíz ve školní družině

AZ kvíz ve školní družině

V pátek 24.11.2017 si děti ve školní družině zasoutěžily jako v pravém televizním pořadu AZ-kvíz. Správnými odpověďmi se snažily spojit tři strany trojúhelníku, a tak vyhrát. Zahrály si mladší děti, které měly jednodušší otázky týkající se obecného přehledu, i starší děti, které odpovídaly na otázky z přírodovědy. Všichni byli moc šikovní a s radostí si odnesli odměny ve formě zvířecích samolepek nebo sladkostí. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.
 


vloženo:
14.11.
2017
Podzimní jablíčkové mlsání nejen v čajovně

Podzimní jablíčkové mlsání nejen v čajovně

Každoročně na podzim zveme rodiče a přátele naší školky do ranní čajovny. I v letošním roce jsme pro návštěvu připravili nezvyklé čaje, a to z jablíček, hroznů, švestek, zázvoru, šípků, medu, citronu a dalších surovin. Společné chvíle s rodiči v MŠ jsou pro děti velmi příjemným zpestřením. Děti čajovnu nejen připravily, ale také se o svou návštěvu postaraly.
Součástí čajovny byl čajový labyrint, ovocná tajenka, hádání vůní, chutí, tvorba čajového hradu a mlsání jablíček, mandarinek, oříšků a jiného ovoce.  Naše děti mlsají jablíčka v jakékoli podobě.  Tentokrát jsme si je dochutili skořicí, cukrem, oříšky i máslem a paní kuchařky nám je upekly. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
10.11.
2017
Piniové oříšky

Piniové oříšky

Piniové oříšky a léčivé účinky

Léčivé účinky piniových ořechů budou zřejmě již ze samotného výčtu účinných látek. Obsahují totiž sacharidy, proteiny, zdravé tuky, minerály (např. zinek, železo, vápník či draslík), vlákninu a různé druhy vitamínů, včetně vysokého množství vitamínu E. Jmenovat pak musíme i cholin, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, stejně jako kyselinu listovou. Doplňme, že některé z těchto látek jsou účinné antioxidanty, takže konzumace piniových oříšků může mít preventivní účinky proti stárnutí.

Piniové ořechy jsou velmi vhodné i ke snižování vysoké hladiny škodlivého LDL cholesterolu. Srdce a další části kardiovaskulárního systému ovšem umí chránit i jinak. Kladně totiž působí na hladinu cukru v krvi, čistí cévy a v neposlední řadě se jedná o vhodnou prevenci proti různým chorobám. Pozitivní účinky však mají rovněž na nervovou soustavu nebo na trávení, takže je lze konzumovat v průběhu diet. Navíc je do svého jídelníčku mohou zařadit i celiaci, tedy osoby s přecitlivělostí na lepek.

Pozor: konzumace piniových ořechů není bez rizika. V některých (převážně levnějších) směsích se totiž mohou nalézat nejedlá semena ze stromu borovice Armandova, po kterých může dojít až na několik týdnů ke změně vnímání chutí, když vše chutná hořce.

Kuchyňské využití piniových ořechů

Piniové oříšky se vzhledem ke své domovině často vyskytují v různých středomořských kuchyních. Asi největší zastoupení přitom mají v italských pokrmech, když jsou např. součástí bazalkového pesta. Navíc se hodí se např. do různých salátů, do pečiva, případně k těstovinám. A pokud si k snídani pravidelně dopřáváte müsli, piniové ořechy se mohou stát jeho další zdravou součástí. Jestliže se tedy rozhodnete pro jejich nákup, využít je budete moci na mnoho způsobů.


vloženo:
06.11.
2017
Kešu ořechy

Kešu ořechy

Účinky kešu ořechů: přirozené antidepresivum etc.

Kešu ořechy jsou bohatým zdrojem účinných látek. Nachází se v nich totiž např. taniny, tryptofan, vitamíny B1, B2 či C a minerální látky. Jedná se především o hořčík, ale také o fosfor, mangan, měď nebo zinek. Jejich součástí je však také velké množství omega-3 nenasycených mastných kyselin. Z pozitivních účinků bývá na prvním místě uváděno posilování nervové soustavy, v důsledku čehož jsou doporučovány při stavech podrážděnosti či nervozity a dokonce i při depresích. Jde tedy o účinné přírodní antidepresivum, které rovněž zlepšuje funkce paměti.

Kešu ořechy lze konzumovat i v případech velké psychické a fyzické únavy a při slabosti. Navíc pomáhají napravovat špatné trávení a účinkují i při zácpě. Fungují rovněž v případě srdečních potíží, tedy např. při arytmii, zároveň snižují hladinu cholesterolu v krvi a prospívají cévám. Pozitivní vliv mají i na svaly, zrak, pokožku, nehty nebo vlasy. Opomenout nesmíme ani jejich antioxidační účinky, ochranu proti žlučovým kamenům a doporučovány jsou také při angíně pectoris. U mužů navíc podporují tvorbu spermií a u žen mohou pomoci při bolestivé menstruaci.

Upozorňujeme: kešu ořechy si sice můžete dopřát denně, nicméně pozor na solenou variantu. Sůl, zvláště ta klasická kuchyňská, totiž není úplně nejzdravější. A doplňme, že na ně existuje alergie.


vloženo:
06.11.
2017
Para ořechy

Para ořechy

Para ořechy jako vynikající antioxidant i antidepresivum

 

Para ořechy jsou velmi kalorické, proto se nedivme, že domorodcům v Amazonii slouží jako jeden z hlavních zdrojů energie. Kromě toho však obsahují velké množství účinných látek. Jedná se o vitamíny ze skupiny B či E, mastné kyseliny a minerály jako selen, hořčík, vápník či železo. Mezi hlavními účinky para ořechů musíme jmenovat jejich antioxidační vlastnosti, díky kterým dokážou zpomalit proces stárnutí, protože chrání před vyšším množstvím volných radikálů v organismu.

Konzumace para ořechů se ovšem doporučuje i z dalších důvodů. Díky skutečně vysokému obsahu vitamínu B1 jsou velmi vhodné pro jedince, kteří trpí nervovými problémy. S jejich pomocí lze totiž snížit podrážděnost a deprese a zlepšit koncentraci a celkovou činnost psychiky. Para ořechy také snižují hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a pozitivně mohou působit i na srdce. Kromě toho kladně ovlivňují činnost štítné žlázy a prospívají i kloubům, pokožce, vlasům a nehtům.

Měli byste vědět: v rostlinné říši byste jen těžko hledali tak bohatý zdroj selenu. Tento minerál má sice v menších dávkách kladný vliv na lidské zdraví, nicméně ve větším množství škodí. Doporučováno je tedy konzumovat pouze několik para ořechů denně. Navíc nezapomeňte, že na tyto semena se může rovněž projevit alergická reakce. Na druhou stranu neobsahují lepek, takže je mohou i celiaci.


vloženo:
31.10.
2017
Fazole adzuki

Fazole adzuki

Fazole adzuki a jejich účinky na zdraví

Této luštěnině jsou připisovány zajímavé léčivé účinky. Zaměříme-li se však na obsahové látky, zjistíme, že zcela po právu. Adzuki jsou totiž zdrojem vitamínu B, bílkovin, vlákniny, sacharidů a mnoha minerálních látek. Navíc jsou lehce stravitelné a díky relativně nízké energetické hodnotě bývají doporučovány i pro různé diety. Jejich hlavním kladem je ovšem blahodárné působení na funkci ledvin. I díky tomu jsou důležitou součástí tradiční čínské medicíny.

Fazole adzuki zároveň snižují hladinu škodlivého LDL cholesterolu, takže jejich konzumace je účinnou prevencí před vznikem srdečních onemocnění. Vyzkoušet je mohou rovněž lidé, kteří trpí zvýšenou únavou. Podle některých názorů působí preventivně i proti rakovině. Díky vysokému obsahu rostlinných bílkovou jsou fazole adzuki oblíbené také mezi vegetariány a vegany.


vloženo:
31.10.
2017
Cizrna a její účinky

Cizrna a její účinky

Cizrna jako zdravá luštěnina

Cizrna, které se říká i „římská hrách“, patří mezi kvalitní luštěniny, které jsou velmi prospěšné. Na rozdíl od podobných rostlin navíc nenadýmá, což je její další vynikající vlastností. Kromě toho se jedná o vhodnou potravinu pro osoby alergické na lepek (tzv. celiaky) a mohou si ji dopřát i těhotné a kojící ženy. Umožňuje tedy obohatit jídelníček v podstatě všem, a to i při různých dietách. Jaké jsou ale konkrétní kladné vlivy cizrny na lidské zdraví?

Jedním z nejdůležitějších pozitiv je, že tato luštěnina dokáže snižovat hladinu škodlivého LDL cholesterolu, čímž významně přispívá k prevenci ucpávání cév. Celkově pak pomáhá předcházet kardiovaskulárním chorobám. Zároveň zvyšuje obranyschopnost organismu a podílí se také na jeho pročišťování. Máte-li tedy potíže s trávením, i v takovém případě vám doporučujeme pravidelně konzumovat cizrnu, neboť působí kladně na vyprazdňování či žaludeční potíže.

Tato stále oblíbenější luštěnina navíc podporuje metabolismus, pomáhá chránit před osteoporózou a snižuje hladinu cukru v krvi, takže je vhodná i pro diabetiky. Podílí se rovněž na zdravém růstu kostí a má pozitivní vliv na zrak. Doplňme, že je cizrna beraní často dávána do souvislostí s protirakovinnými účinky, a to zejména díky vysokému obsahu izoflavonů. Chcete-li tedy rozšířit svůj osobní či rodinný jídelníček o zdravou potravinu, začněte třeba právě cizrnou.


vloženo:
28.10.
2017
Podzimní tvoření rodičů a dětí v mateřské škole

Podzimní tvoření rodičů a dětí v mateřské škole

Společné setkání dětí a rodičů při tradičním společném tvoření proběhlo v mateřské škole ve středu  19. 10. 2017. Po společné práci se rodiče přesunuli do „kavárny“ na kávu, čaj, ochutnávku buchet. Děti rodičům zahrály pohádku „O veliké řepě a zvířátkách“ a byly odměněny podzimní dýní s překvapením. Závěr společného odpoledne patřil aranžování výtvorů před budovou mateřské školy a společnému focení těch, kteří vydrželi až do konce. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
27.10.
2017
Vinobraní v mateřské škole

Vinobraní v mateřské škole

V říjnu jsme se zaměřili na vinobraní. Co to je školkácké vinobraní? To jsou návštěvy vinohradů, vinařství, pozorování práce vinařů, seznamování s novými pojmy a v neposlední řadě  i samotná výroba hroznové šťávy. Děti si přinesou hrozen, umyjí si jej, oberou zrníčka, vymačkají a přecedí šťávu a nakonec ochutnávají. Součástí školáckého vinobraní je tradičně každý rok i běh za bořetickým hroznem. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
27.10.
2017
Diskotéka ve školní družině

Diskotéka ve školní družině

Ve středu 18. 10. jsme ve školní družině organizovali podzimní diskotéku. Starší žáci pečlivě připravili prostory, občerstvení a hudbu. Na návštěvu přišli i mladší žáci a děti ve školní družině si užily pěkné odpoledne. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 


vloženo:
25.10.
2017
Každoroční plavání dětí z mateřské školy v Hustopečích

Každoroční plavání dětí z mateřské školy v Hustopečích

Že se děti nebojí vody a naučí se správné základy plavání je vidět na snímcích.
 


vloženo:
13.10.
2017
Září v mateřské škole

Září v mateřské škole

Nové děti se v září seznamují nejen s prostředím, kamarády, učitelkami, ale i s pravidly při hraní, jídle vycházce. Mají možnost si vybrat svou třídu, kde mají své kamarády. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.
 


vloženo:
20.9.
2017
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku

Od 15.9. 2017 začali  žáci 2. a 3. ročníku jezdit do Plavecké školy v Hustopečích. Hned první hodinu si zadováděli v bazénu, a potom byli rozděleni do čtyř skupin podle svých plaveckých dovedností. Pod vedením zkušených plaveckých  instruktorů se budou zdokonalovat v plavání a posilovat zdraví otužováním a pobytem v sauně. Nadšení v jejich tvářích můžete vidět na fotografiích.


vloženo:
20.9.
2017
Věda je zábava.

Věda je zábava.

V letošním roce vzbudil velké nadšení a zájem nový kroužek s názvem Věda je zábava. Žáci si zde mohou vyzkoušet jednoduché fyzikální, chemické a biologické pokusy. Hned první hodinu se seznámili s povrchovým napětím vody, s různou hustotou kapalin, vyrobili si živočichy chodící po vodě a obarvili květiny. Už se těší na další zajímavé jevy. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

 


vloženo:
19.6.
2017
Praha 2017

Praha 2017

Dobrá nálada od časného rána do pozdního večera – takový byl poslední společný výlet našich absolventů. Prohlédli si krásné prostory Valdštejnského paláce, kde sídlí senátoři, na vlastní oči sledovali jednání poslanců v Parlamentu ČR a na Pražském hradě pozorovali střídání hradní stráže.Následovala rychlá procházka Nerudovou ulicí a po Karlově mostě. Jaký by to byl výlet bez nakupování! Havelské tržiště vzali naši páťáci „útokem“ a odtud jsme zamířili do Café Neustadt na Karlově náměstí, kam nás pozval pan Bogdan Trojak. Na Václavském náměstí si holky i kluci „odhlasovali“ KFC – všem chutnalo. Posilněni zatancovali u „koně“, pak následovalo metro a cesta domů s tradiční zastávkou u  McDonald's. Vyjížděli jsme z Bořetic 4:05, vrátili jsme se kolem 22. hodiny, po Praze jsme nachodili přes 20 kilometrů a po celou dobu bylo veselo. Fotografie z tradiční exkurze si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
12.6.
2017
Dopravní výchova v Hustopečích

Dopravní výchova v Hustopečích

Žáci 4.  a  5. ročníku  prožili poslední květnový den jako CYKLISTÉ na dopravním hřišti v Hustopečích. Kromě pěkného počasí je doprovázela chuť a snaha uspět v úkolech, které na ně čekaly. Přijali informace o pravidlech bezpečného silničního provozu, jezdili na dopravním hřišti, důsledně střeženi zkušebním komisařem, absolvovali jízdu zručnosti mezi překážkami a psali test ze získaných vědomostí. Zažívali úspěch při zdolávání zkoušek, za který ti nejúspěšnější získali odměnu. Také si odvezli ponaučení z vlastních chyb, která podpoří jejich bezpečné chování v silničním provozu. Přejeme všem cyklistům mnoho pěkných a bezpečných cest na silnicích. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
29.5.
2017
Recitační soutěž v Boleradicích

Recitační soutěž v Boleradicích

Ve středu 24. 5. se naši žáci zúčastnili recitačně-dramatické soutěže v Boleradicích. V kategorii nejmladších žáků  jednotlivců recitoval Filip Čumpa a v kategorii skupin mladších žáků - Adéla Folerová, Barbora Šnajdrová, Sabina Veselá, Michaela Mazáčová, Laura Pilarčíková a Natali Chrástková. Vystoupení se jim velmi podařilo a všichni měli možnost si porovnat své recitační umění s žáky z jiných škol a získat tak cenné zkušeností do dalších soutěží. Po soutěži navštívili žáci základní školu, kde se mohli občerstvit a zahrát si hry na školní zahradě s ostatními soutěžícími. Za jejich velkou snahu jim patří pochvala. Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
26.5.
2017
Výlet do Legolandu

Výlet do Legolandu

Naše škola se ve dnech 18.5. – 20.5. 2017 zúčastnila výletu do německého Legolandu. Odjížděli jsme už ve čtvrtek odpoledne do Dílů u Domažlic, kde jsme byli ubytovaní v krásném hotelu. Po večeři, která nám moc chutnala, jsme usínali nedočkavostí, co nás čeká druhý den.
Ráno jsme vstávali v 5:30 a po snídani jsme vyrazili směr Německo. V 10:15  jsme už stáli před branami Legolandu  a nemohli jsme se dočkat, kdy nám paní učitelka rozdá vstupenky. Celý den jsme si užívali na různých atrakcích, viděli jsme továrnu, kde se vyrábělo   lego a také jsme tu dostali na památku kostičku lega. V malém obchodě jsme si mohli i něco koupit. V 18:00  se zavíralo a my jsme plní dojmů nastoupili do autobusu, kde nám pan řidič nabídl párky a  v 19:15 hodin jsme vyrazili domů. Cesta zpět byla dlouhá, ale nám to nevadilo, protože jsme všichni po celodenní únavě usnuli. Výlet se nám všem moc líbil. Poděkování patří především paní učitelce Emilii Jedličkové, která celý zájezd zorganizovala. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
26.5.
2017
Dopravní hry dětí v MŠ

Dopravní hry dětí v MŠ

Měsíc dopravy se musí pořádně využít k rozvoji vědomostí našich dětí, aby byly správně připraveny k jízdě na kole, koloběžce či odrážedle. Proto se uskutečnila  dne 17.5.2017  "doprava" na sóle v Bořeticích. Děti byly poučeny o bezpečnosti a bezpečnostních prvcích. Mohly si vyzkoušet jízdu s řízením provozu přímo Policií ČR. Prozkoumat interiér policejního vozidla  a pozorně naslouchaly  tomu, co jim policisté povídají. Akce byla pro děti velkým zpestřením a motivací dopravního tématu v MŠ. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
02.5.
2017
Slet čarodějů a čarodějek ve školní družině

Slet čarodějů a čarodějek ve školní družině

Poslední týden v dubnu děti ve školní družině slavily svátek čarodějnic. Užily si vaření čarovného lektvaru s přísadou želé hadů, také rozvíjely fantazii kreslením různých čarovných bytostí s magickými schopnostmi. Všechny jsou vystavené na nástěnce ve školní družině. Nakonec byl pořádán čarodějnický rej, kde se soutěžilo o nejlepší čarodějnickou masku. Děti byly hodně kreativní, ve vlasech se našla např. myš a někdo si s sebou vzal i čarovnou hůlku, drápy, čarodějnický nos nebo dokonce létající koště. Všechny masky byly perfektní, proto bylo těžké vybrat tu nejlepší. Společně si děti zahrály židličkovanou, plnily různé úkoly a zatančily si v rytmu hudby. Už teď se těší na příští čarodějnický rej. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.                                                              
 

 


vloženo:
12.4.
2017
Velikonoční přípravy a den otevřených dveří v MŠ

Velikonoční přípravy a den otevřených dveří v MŠ

Celá školka se připravovala na Velikonoce. Peklo se slané lístkové velikonoční pečivo, sladká ovocná buchta a pravý velikonoční beránek. Děti nakoupily pro návštěvu čaj i kávu, posbíraly bylinky a celou školku velikonočně vyzdobily. Tvoření rodičů a dětí doma bylo vyhodnoceno a všechny děti byly odměněny košíčkem. Na závěr tvořivého setkání si všichni poseděli a smlsli připravené dobroty. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
03.4.
2017
Jarní poznávací vycházka k rybníku

Jarní poznávací vycházka k rybníku

V pátek  31. 3. jsme se vydali s žáky 1.,2. a 3. ročníku  na poznávací výlet k rybníku v Bořeticích. Po cestě jsme se zastavili u rasovny a přečetli si zajímavé informace. Pak jsme pokračovali k rybníku, kde na nás čekal rybář pan Buchta (děda Šimona a Lukáše Buchty), který právě v okamžiku našeho příchodu ulovil krásného kapra. Kapr měřil 55 cm a pustili jsme ho s velkým nadšením zpět do rybníka. Potom se žáci rozdělili do skupin po čtyřech a plnili zajímavé úkoly z přírody. Orientovali se v mapě, zakreslili cestu, potok, železnici a rybník. Poznávali jarní byliny, rostliny a živočichy vyskytující se u rybníka. Jakmile jsme odcházeli, pan rybář ulovil dalšího kapra, kterému jsme zamávali na pozdrav. Výlet si všichni krásně užili a poděkování patří hlavně panu Buchtovi za ukázku lovení ryb. Děkujeme!   Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
28.3.
2017
O malovanú pantličku Augusty Šebestové

O malovanú pantličku Augusty Šebestové

Děti z mateřské školy a dvě žákyně ze základní školy vystoupily na přehlídce malých zpěváčků v Kobylí, kde se zpívalo "o malovanú pantličku". Děkujeme rodičům za přípravu krojů a dětem za reprezentaci. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii a také ve fotogalerii, za kterou děkujem panu Davidu Grégrovi

 


vloženo:
03.3.
2017
Návštěva myslivců v mateřské škole

Návštěva myslivců v mateřské škole

Ve středu 1.3.2017 navštívili děti z mateřské školy myslivci. Beseda byla velmi zajímavá, poučná a pestrá. Děti měly plno otázek o životě zvířat v lese i o práci myslivců. Prakticky si vyzkoušely některé části oblečení. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.


vloženo:
26.1.
2017

Potvrzení o zaplacení "školkovného" za rok 2016

Upozorňuji rodiče dětí umístěných v mateřské škole a v 1.třídě ZŠ, že si můžou vyzvednout potvrzení o zaplacení "školkovného" za rok 2016. Toto potvrzení odevzdejte své mzdové účetní.

V kanceláři jsem od 7,00 hodin do 12,30 hodin. Případně zavolejte na telefonní číslo 519 430 206 a domluvíme se.

Dáša Panáčková.

 


vloženo:
13.12.
2016
Vánoční těšení v mateřské škole

Vánoční těšení v mateřské škole

Tradiční Vánoční těšení v mateřské škole 13. 12. 2016 proběhlo v příjemné atmosféře. Všichni si společně upekli vánoční cukroví a slané pečivo, vyzdobili stromeček, vyrobili svícny, voňavé kuličky, prostě tvořili a povídali si. U rozsvíceného stromečku se zpívaly koledy, hrálo se divadýlko o koze a vlkovi a na závěr se povídalo, popíjel se čaj a káva a vše co se napeklo se ochutnávalo. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
06.12.
2016
Sportovní turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

Sportovní turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

V pátek 2. prosince se naši páťáci s posilou čtvrťáků utkali se žáky pátých tříd na ZŠ Velké Pavlovice. Soupeřili ve vybíjené, fotbale, v rychlostním a ve vytrvalostním běhu.  Děvčata přivezla putovní pohár za vítězství ve vybíjené, Tereza Petrásková zvítězila v rychlostním i vytrvalostním běhu, Nela Chrástková byla na druhém místě v rychlostním běhu a Karolína Kacerová na místě třetím. Adam Hříba získal diplom za třetí místo také v rychlostním běhu. Kluci loňské vítězství v kopané neobhájili, přesto však zaslouží velkou pochvalu za pěkný fotbal, ve kterém oba poločasy zvládli bez střídání. Všem sportovcům i fandícím děkujeme za pěknou reprezentaci školy. Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
15.11.
2016
Děti z mateřské školy ukončily plavecký kurz.

Děti z mateřské školy ukončily plavecký kurz.

Ve středu 15.11.2016 ukončily  děti z mateřské školy Bořetice plavecký kurz v Hustopečích. Naučily se mnoha potřebným dovednostem a protože všechno dobře zvládly, přišla je navštívit víla Pepička se svým pokladem. Každý si svůj poklad vylovil z vody a odnesl domů. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
14.11.
2016
Turnaj ve florbale

Turnaj ve florbale

V pondělí 14. 11. se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Bořetice zúčastnili florbalového turnaje v ZŠ Kobylí.  Na turnaj přijeli hráči i z jiných okolních škol. Celkem se sešly čtyři týmy sportovců chtivých vítězství. Hráči bořetické školy si hru i atmosféru turnaje pěkně užívali. Bojovali statečně a ze všech sil. Přivezli si krásné 1. místo. Podporou sportovcům byli spolužáci fanoušci, kteří skandovali a fandili. Děkujeme hráčům za jejich úspěšnou reprezentaci a fanouškům za důležitou podporu. Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
03.11.
2016
Podzimní tvoření s rodiči doma i v mateřské škole

Podzimní tvoření s rodiči doma i v mateřské škole

V úterý 25.10.2016 proběhlo v mateřské škole příjemné odpolední setkání  u tvoření z přírodnin, vyhodnocení práce dětí a rodičů, posezení u kávy a buchty, kterou děti upekly spolu s pomocí paní učitelek a paní kuchařek. Součástí setkání bylo i divadelní představení dětí o kamarádském chování zvířátek v lese. Na závěr byly výtvory aranžovány před mateřskou školou a všichni, kteří zůstali do konce se vyfotili. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


vloženo:
12.10.
2016
Podzimní dráčci ve školní družině

Podzimní dráčci ve školní družině

Poslední zářijový týden vyráběly děti ve školní družině létající draky. Všichni draci byli krásní. Tvůrci nejlepších dráčků dostali diplom i malou odměnu. Došlo i na zkoušení draků venku na školním hřišti. Někteří draci létali, jiní ne, ale i tak udělali dětem radost.


vloženo:
07.10.
2016
Běh za bořetickým hroznem

Běh za bořetickým hroznem

Tradiční běh dětí mateřské školy "za bořetickým hroznem" proběhl hned po vinobraní, a to 6. 10. 2016. Děti si samy vyrobily tričko pro vítěze, bonbonové hrozny (navázané a lepené), oblékly si závodní čísla a parádně si zazávodily.  Na závěr byli všichni odměněni papírovými medailemi v podobě dráčků. 

 


vloženo:
16.9.
2016
Zahájení výuky plavání

Zahájení výuky plavání

V pátek 16. 9. 2016 zahájili žáci  2. a 3. ročníku  plavecký výcvik. Nejprve  se seznámili s pravidly bezpečnosti a slušného chování na bazéně, pořádně se vymydlili, a potom už  mohli pěkně za dozoru všech cvičitelek a paní učitelek začít plavat. O přestávce se děti  ohřály v sauně  a potom opět hurá do bazénu. Nikdo se nebál vody a všichni si to krásně užili. Děti se těší na další lekce!! Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
08.9.
2016
První dny dětí v mateřské škole

První dny dětí v mateřské škole

Děti v mateřské škole se od 1.9.2016 pomalu seznamují s novým prostředím, hračkami... Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
01.9.
2016
Slavnostní den pro žáky 1. třídy

Slavnostní den pro žáky 1. třídy

Ve čtvrtek 1.9.2016 noví  prvňáčci poprvé zasedli do školních lavic a zahájili povinnou školní docházku.


vloženo:
26.8.
2016

ZAHÁJENÍ PROVOZU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Školní jídelna upozorňuje zájemce z řad dospělých strávníků, že zahajuje provoz již v pondělí 29.8.2016.

V případě zájmu obědů již od uvedeného dne volejte dnes do 12,00 hodin na číslo telefonu 737 91 33 11, nebo 519 430 206 klapka 31.

Pro děti Mateřské školy a žáky Základní školy zahajujeme od 1. září 2016.

Přihlášky na stravování jsou k dispozici od pondělí v kanceláři ŠJ.

Je také možno uhradit poplatky za stravu a školné z MŠ na měsíc září.


vloženo:
15.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 15. července 2016

Oběd ve školní jídelně 15. července 2016

Polévka písmenková, vepřová pečeně, zadělávané zelí, kynutý knedlík


vloženo:
15.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 14. července 2016

Oběd ve školní jídelně 14. července 2016

Polévka rybí s opečenou houskou, přírodní kuřecí plátek, pečené brambory


vloženo:
13.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 13. července 2016

Oběd ve školní jídelně 13. července 2016

Polévka ruský boršč, smažený květák, vařené brambory, míchaný salát


vloženo:
12.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 12. července 2016

Oběd ve školní jídelně 12. července 2016

Polévka kroupová s bramborem, zeleninové lečo s klobásou, chléb


vloženo:
11.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 11. července 2016

Oběd ve školní jídelně 11. července 2016

Polévka rajská s nudlemi, vepřový vrabec, vařené brambory, zadělávaný špenát


vloženo:
08.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 8. července 2016

Oběd ve školní jídelně 8. července 2016

Polévka z fazolových lusků s bramborem, kuře na smetaně, kynutý knedlík


vloženo:
07.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 7. července 2016

Oběd ve školní jídelně 7. července 2016

Polévka čočková s kuskusem, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem


vloženo:
07.7.
2016
Oběd ve škoní jídelně 4. července 2016

Oběd ve škoní jídelně 4. července 2016

Polévka hrášková s cizrnovým kapáním, vepřový guláš, vařené těstoviny


vloženo:
01.7.
2016
Oběd ve školní jídelně 1. července 2016

Oběd ve školní jídelně 1. července 2016

Polévka nudlová se zeleninou, bratislavské plecko, kynutý knedlík


vloženo:
30.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 30. června 2016

Oběd ve školní jídelně 30. června 2016

Polévka frankfurtská s bramborem, boloňské špagety sypané sýrem


vloženo:
29.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 29. června 2016

Oběd ve školní jídelně 29. června 2016

Polévka rajská s kukuřicí, přírodní kuřecí plátek, dušená rýže, kompot


vloženo:
28.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 28. června 2016

Oběd ve školní jídelně 28. června 2016

Polévka brokolicová, pečený vepřový karbenátek, vařené brambory s petrželkou, mrkvový salát


vloženo:
27.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 27. června 2016

Oběd ve školní jídelně 27. června 2016

Polévka rýžová s hráškem, české buchty s marmeládou, bílá káva


vloženo:
24.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 24.6.2016

Oběd ve školní jídelně 24.6.2016

Polévka kmínka s herteplama, koprová máčka, vařené vajíčko, kynuté knedle


vloženo:
23.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 23.června 2016

Oběd ve školní jídelně 23.června 2016

Polévka zelná s herteplama, fašírka, vařené herteple, zelový salát s mrkvů


vloženo:
22.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 22.června 2016

Oběd ve školní jídelně 22.června 2016

Polévka slepičí s lukšama, beleše s fazolovů máčků


vloženo:
21.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 21.června 2016

Oběd ve školní jídelně 21.června 2016

Polévka trhánková, bramborový guláš s uzeninou, chléb


vloženo:
20.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 20.června 2016

Oběd ve školní jídelně 20.června 2016

Polévka herteplačka, pěry se zerzem a opraženou strouhankou, polité máslem


vloženo:
17.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 17.června 2016

Oběd ve školní jídelně 17.června 2016

Polévka bramborová, pečené masové koule, rajská omáčka, kynutý knedlík


vloženo:
16.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 16.června 2016

Oběd ve školní jídelně 16.června 2016

Polévka rajská s těstovinou, kuřecí plátek s broskví a sýrem, vařené brambory


vloženo:
15.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 15.června 2016

Oběd ve školní jídelně 15.června 2016

Polévka houbová s bramborem, znojemská pečeně, vařené těstoviny, okurkový salát


vloženo:
14.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 14.června 2016

Oběd ve školní jídelně 14.června 2016

Polévka z míchaných luštěnin, vepřové čevabčiči, vařené brambory, cibule, hořčice


vloženo:
13.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 13.června 2016

Oběd ve školní jídelně 13.června 2016

Polévka masová s těstovinovou rýží, bramborové šišky sypané mákem, kompot


vloženo:
10.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 10.června 2016

Oběd ve školní jídelně 10.června 2016

Polévka uzená s kroupami a bramborem, vařené uzené maso, křenová omáčka, kynutý knedlík


vloženo:
09.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 9.června 2016

Oběd ve školní jídelně 9.června 2016

Polévka rajčatová s písmenky, losos pečený na másle a bylinkách, vařené rané brambory, míchaný zeleninový salát


vloženo:
08.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 8.června 2016

Oběd ve školní jídelně 8.června 2016

Polévka dýňový krém s opečenou houskou, kuřecí kousky s listovým špenátem a smetanou, vařené těstoviny penne


vloženo:
07.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 7.června 2016

Oběd ve školní jídelně 7.června 2016

Polévka fazolová s nočky, vepřová kýta po italsku, vařené brambory, moučník


vloženo:
06.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 6.června 2016

Oběd ve školní jídelně 6.června 2016

Polévka vývar s luštěninovými nudličkami, zeleninové rizoto sypané sýrem, okurek


vloženo:
03.6.
2016
oběd ve školní jídelně 3.června 2016

oběd ve školní jídelně 3.června 2016

Polévka cibulová s bramborem, kuře na paprice, vařené špecle


vloženo:
02.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 2.června 2016

Oběd ve školní jídelně 2.června 2016

Polévka česneková s opečeným chlebem, hovězí roštěná, dušená rýže, broskvový kompot


vloženo:
01.6.
2016
Oběd ve školní jídelně 1.června 2016

Oběd ve školní jídelně 1.června 2016

Polévka drůbeží s masem a nudlemi, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem


vloženo:
31.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 30.května 2016

Oběd ve školní jídelně 30.května 2016

Polévka hrášková s cizrnovým kapáním, boloňské špagety sypané sýrem


vloženo:
30.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 30.května 2016

Oběd ve školní jídelně 30.května 2016

Polévka čočková s kuskusem, zadělávaný hrášek, vařená vejce, rané brambory


vloženo:
27.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 27.května 2016

Oběd ve školní jídelně 27.května 2016

Polévka zeleninová s bulgurem, vepřová kýta na houbách, kynutý knedlík


vloženo:
26.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 26.května 2016

Oběd ve školní jídelně 26.května 2016

Polévka fazolová s nočky, hovězí kostky po provensálsku, vařené těstoviny, mrkvový salát


vloženo:
25.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 25.května 2016

Oběd ve školní jídelně 25.května 2016

Polévka drožďová s nudlemi, kuřecí plátek v cizrnovém těstíčku, vařené rané brambory, okurkový salát


vloženo:
24.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 24.května 2016

Oběd ve školní jídelně 24.května 2016

Polévka kroupová se zeleninou, kuřecí plátek na Ajvaru, dušená rýže


vloženo:
23.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 23.května 2016

Oběd ve školní jídelně 23.května 2016

Polévka Kulajda, hrachová kaše s párkem, okurka, chléb


vloženo:
20.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 20.května 2016

Oběd ve školní jídelně 20.května 2016

Polévka hrášková s bramborem, maďarský guláš, vařené těstoviny


vloženo:
19.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 19.května.2016

Oběd ve školní jídelně 19.května.2016

Polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, vařené brambory s petrželkou, okurkový salát


vloženo:
19.5.
2016
Týden z kuchyně našich babiček

Týden z kuchyně našich babiček

Na měsíc červen jsem vybrala několik jídel, která patřila k základům kuchyně našich předků. V týdnu od 20. června do 24. června se můžete těšit na pěry se zerzem, beleše s fazolovů máčků, fašírku či herteplový guláš. Celý jídelníček bude k nahlédnutí v předstihu na webových stránkách, případně v tištěné podobě v jídelně školy. Nabídka platí nejen pro děti Mš a žáky ZŠ, ale i pro širokou veřejnost. Cena oběda je 60 Kč a stačí přihlásit se u paní kuchařky. Nejpozději však do 17. června do 12 hodin. Přijďte ochutnat!

Dáša Panáčková.

 

 


vloženo:
18.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 18. května 2016

Oběd ve školní jídelně 18. května 2016

Polévka gulášová, žemlovka s jablky a tvarohem, bílá káva


vloženo:
17.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 17.května 2016

Oběd ve školní jídelně 17.května 2016

Polévka houbová s bramborem, kuřecí plátek na Ajvaru, dušená rýže


vloženo:
16.5.
2016
oběd ve školní jídelně 16.května 2016

oběd ve školní jídelně 16.května 2016

Polévka rajská s nočky,

pečené rybí filé pod bylinkovou peřinkou, vařené brambory


vloženo:
13.5.
2016
Terezka je šikulka. !!!Gratulujeme!!!

Terezka je šikulka. !!!Gratulujeme!!!

Tereza Petrásková, žákyně 4. třídy, získala ve středu 11.5.2016 bronz za krásné 3. místo v běhu na 300 m v soutěži Čokoládová tretra Břeclav. Ve čtvrtek 12.5.2016 přidala stříbrnou medaili za 2. místo v běžeckém závodě Májový běh Věstonicemi. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!


vloženo:
13.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 13.května 2016

Oběd ve školní jídelně 13.května 2016

Polévka z fazolových lusků s brambrem, vepřová pečeně po selsku, zadělávané zelí, kynutý knedlík


vloženo:
12.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 12.května 2016

Oběd ve školní jídelně 12.května 2016

Polévka vývar s cizrnovým kapáním a zeleninou, smažená treska v bramborovém těstíčku, bramborová kaše, rajčatový salát


vloženo:
11.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 11.května 2016

Oběd ve školní jídelně 11.května 2016

Polévka květáková s bramborem, kuřecí nudličky na zelenině, dušená rýže


vloženo:
11.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 10.května 2016

Oběd ve školní jídelně 10.května 2016

Polévka rajská s těstovinovou rýží, vepřová plec na tymiánu, pečené brambory, zelný salát s mrkví.


vloženo:
09.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 9.května 2016

Oběd ve školní jídelně 9.května 2016

Polévka z červené čočky se zeleninou, zapečené těstoviny se šunkou a sýrem, okurek, moučník


vloženo:
06.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 6. května 2016

Oběd ve školní jídelně 6. května 2016

Polévka selská, vepřová kotleta na paprice, kynutý knedlík


vloženo:
05.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 5. května 2016

Oběd ve školní jídelně 5. května 2016

Polévka fazolová s nočky, smažený vepřový řízek, vařené brambory s petrželkou, míchaný salát


vloženo:
04.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 4. května 2016

Oběd ve školní jídelně 4. května 2016

Polévka zelná s bramborem, srbské špagety sypané sýrem


vloženo:
03.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 3. května 2016

Oběd ve školní jídelně 3. května 2016

Polévka chřestová, moravský vrabec, zadělávaný špenát, bramborový knedlík


vloženo:
02.5.
2016
Oběd ve školní jídelně 2. května 2016

Oběd ve školní jídelně 2. května 2016

Polévka drůbeží vývar s masem a těstovinou, sladká rýže s kakaovým posypem a máslovým přelivem, hroznový kompot


vloženo:
29.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 29. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 29. dubna 2016

Polévka písmenková, pečené masové koule, rajská omáčka, kynutý knedlík


vloženo:
28.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 28. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 28. dubna 2016

Polévka hrášková s kapáním, kuřecí nudličky na kari, vařené těstoviny


vloženo:
27.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 27.4.2016

Oběd ve školní jídelně 27.4.2016

Polévka bramborová, mexické fazole s hovězím masem, chléb


vloženo:
26.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 26. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 26. dubna 2016

Polévka zeleninová se sýrovým kapáním, vepřová játra na cibulce, dušená rýže, okurek, moučník

 


vloženo:
25.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 25. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 25. dubna 2016

Polévka čočková s kuskusem, pečená treska, vařené brambory, zelenina na másle

 


vloženo:
22.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 22. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 22. dubna 2016

Polévka vývar s těstovinovou rýží, segedínský guláš, kynutý knedlík


vloženo:
21.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 21.4.2016

Oběd ve školní jídelně 21.4.2016

Polévka brokolicová s bramborem, pečené kuře, dušená rýže, míchaný kompot.

 


vloženo:
20.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 20. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 20. dubna 2016

Polévka z fazolových lusků s bramborem, těstovinový salát s tuňákem a jogurtem


vloženo:
19.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 19. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 19. dubna 2016

Polévka hrachová, cigánská hovězí pečeně, vařené brambory, zelný salát


vloženo:
18.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 18. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 18. dubna 2016

Polévka gulášová, vdolky s povidly a tvarohem


vloženo:
15.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 15. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 15. dubna 2016

Polévka z míchaných luštěnin, koprová omáčka, vařená vejce, kynutý knedlík

 


vloženo:
15.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 14. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 14. dubna 2016

Polévka špenátová se smaženým hráškem, přírodní kuřecí plátek, pečené brambory, míchaný salát

 


vloženo:
14.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 13. dubna 2016

Oběd ve školní jídelně 13. dubna 2016

Polévka zelná s bramborem, hovězí kýta na bylinkách, vařené těstoviny, mrkvový salát s ananasem


vloženo:
12.4.
2016
Oběd ve školní jídelně 12.4.2016

Oběd ve školní jídelně 12.4.2016

Zeleninová polévka s pohankou, pečené vepřové čevabčiči, vařené brambory s petrželkou, hořčice, cibule, červená řepa


vloženo:
04.4.
2016
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

V úterý 22. 3. 2016 se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Rodiče, prarodiče, absolventi a přátelé školy navštívili naši školu mezi 10. a 16. hodinou, kde mohli zhlédnout práci žáků při vyučování, výzdobu školy, tříd i školní družiny, odpolední velikonoční dílny, závěrečné rozloučení v podobě zpěvu jarních písniček. Pro všechny byla připravena ochutnávka pomazánek, kterou nachystaly naše paní kuchařky. Děkujeme všem za účast a pomoc s organizací. Těšíme se na příští Den otevřených dveří.


vloženo:
25.3.
2016
Matematický klokan 2016

Matematický klokan 2016

Nejlepší počtáři školy v roce 2016


vloženo:
25.3.
2016
Den otevřených dveří v mateřské škole

Den otevřených dveří v mateřské škole

Den otevřených dveří v mateřské škole, tradičně před Velikonocemi, byl opět velmi příjemný. Děti se pochlubily svými výtvory, nabídly upečenou buchtu a perníčky. S rodiči tvořily v několika dílničkách. Všichni měli možnost si uplést žílu, ozdobit perníček a zabalit jako dáreček, vytvořit si zapichovátko do květináče, ozdobit vajíčko a seznámit se s pletením košíčku. Po aktivitách v dílničkách proběhlo vyhodnocení velikonočního tvoření doma s rodiči. Děti předvedly i své muzikantské umění při hře na nástroje a zpěvu, zahrály si koledu a kdo chtěl ještě poseděl u dobrých pomazánek, které pro všechny připravily naše paní kuchařky. Odpoledne se vydařilo a těšíme se na další setkání s rodiči.

 


vloženo:
03.2.
2016
Pohádkový zápis do 1. třídy

Pohádkový zápis do 1. třídy

Ve středu 3. 2. 2016 proběhl v ZŠ a MŠ Bořetice "Pohádkový zápis do 1. třídy". Fotografie si můžete prohlédnout  ve fotogalerii.


vloženo:
02.2.
2016
Sněhuláci ve školní družině

Sněhuláci ve školní družině

Sněhuláci na školním dvoře už roztáli, prosto se děti ve školní družině  rozhodly, že si vyrobí sněhuláka, který vydrží za každého počasí. Na jeho výrobu potřebovaly ponožku a rýži. Sněhulákům pak děti udělaly šálu z kousku látky a zbytek doladily knoflíčky a špendlíky. Hotoví sněhuláci dělají radost a neroztají.

 


vloženo:
08.1.
2016
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Milé děti a vážení rodiče, zveme Vás na "Pohádkový zápis do 1. třídy", který se uskuteční ve středu 3. 2. 2016 od 10 do 16 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1.9.2009 do 31.8.2010 a s dětmi, které měly ve školním roce 2014/2015 odklad školní docházky. Prosíme zákonné zákupce, aby s sebou přinesli svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.


vloženo:
23.12.
2015
Vánoční těšení dětí a rodičů v mateřské škole

Vánoční těšení dětí a rodičů v mateřské škole

Děti spolu s rodiči tvořily svícínky, zdobiĺy stromeček, okna, pekly cukroví. Po skončení tvoření vše pěkně uklidily a připravily si prostor pro posezení u kávy, čaje a upečených dobrot, a to jak sladkých, tak i slaných.  Zpívání a koledování se ozývalo od vánočního stromečku do pozdních odpoledních hodin. Zazpívali si všichni, kteří do školky přišli. A na závěr děti rodičům předaly malé dárečky - své upečené perníčky. Fotografie z tradičního vánočního těšení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
04.12.
2015
Mikuláš ve škole i školce

Mikuláš ve škole i školce

V pátek 4. prosince děti ve školce i žáky ve škole potěšila návštěva Mikuláše se svojí druživou. Mikuláš všem nadělil balíčky plné ovoce a dobrot. Děkujeme našemu zřizovateli za bohatou nadílku a Mikuláši, andělovi i čertíkům za návštěvu. Fotografie z letošní mikulášské nadílky si můžete prohlédnou ve fotogalerii.

 


vloženo:
04.12.
2015
Vystoupení pro seniory

Vystoupení pro seniory

Vystoupením „Podzimníčků“ pro babičky a dědečky v kulturním domě se děti rozloučily s podzimem. Sklidily řepu, uklidily spadané listí a ve školce si upekly jablíčka plná dobrot a vitamínů. S příchodem Mikuláše do MŠ začíná pravé vánoční a zimní těšení. Fotografie z vystoupení si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 


vloženo:
27.11.
2015
Přátelský předvánoční turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

Přátelský předvánoční turnaj v ZŠ Velké Pavlovice

Naši čtvrťáci jsou šikulky. V pátek 27.11.2015 přivezli  se svou třídní  učitelkou Mgr. Marií Hamalovou dva putovní poháry z předvánočního turnaje v ZŠ Velké Pavlovice. Jeden vybojovali kluci v sálové kopané, druhý holky ve vybíjené. Děkujeme za výbornou reprezentaci.


vloženo:
13.11.
2015
Soutěž s dýněmi ve školní družině

Soutěž s dýněmi ve školní družině

V prvním listopadovém týdnu děti prvního i druhého oddělení školní družiny soutěžily o nejlepší dýni. Děti si dýně tvořily nejen z papíru, ale také z balónků, ubrousků nebo si je malovaly na sklenice od zavařenin.


vloženo:
01.11.
2015
Tradiční podzimní tvoření dětí a rodičů v MŠ

Tradiční podzimní tvoření dětí a rodičů v MŠ

Děti spolu s rodiči opět tvořily z přírodnin a různých přístupných materiálů.


vloženo:
01.11.
2015
Výukový program v rámci projektu

Výukový program v rámci projektu "Ovoce do škol"

Ve čtvrtek 22.10.  se žáci 1. až 5. ročníku v rámci projektu „Ovoce do škol“  zúčastnili výukového programu s maskotem, během kterého se  dozvěděli zajímavé informace  o zdravé konzumaci ovoce a zeleniny. Žákům se  výukový program  líbil, protože kromě zajímavých informaci  byly připraveny i otázky a za každou správnou odpověď dostali zdravý dáreček. Fotografie si můžete prohlédnou ve fotogalerii.


vloženo:
16.10.
2015
Výukový program Včelí království

Výukový program Včelí království

Starší děti z MŠ navštívily výukový program Včelí království v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Fotografie z výletu, na kterém se děti dozvěděly plno zajímavých informaci o včeličkách, jejich životě a práci, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 


vloženo:
05.10.
2015
Dopravní výchova

Dopravní výchova

Žáci 4. a 5. ročníku mají za sebou první část dopravní výchovy, která i  v letošním školním roce proběhla na dopravním hřišti v Hustopečích. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.  Školáci se už teď těší na jaro, kdy proběhne druhá část.


vloženo:
28.9.
2015
Děti z mateřské školy jezdí plavat.

Děti z mateřské školy jezdí plavat.

Fotografie z letošního plaveckého výcviku dětí z mateřské školy si můžete prohlédnou ve fotogalerii.


vloženo:
23.6.
2015
Slavnostní pasování budoucích prvňáčků

Slavnostní pasování budoucích prvňáčků

V úterý 23.6.2015 pan starosta František Petrásek slavnostně pasoval budoucí prvňáčky. Slavnost proběhla na OÚ Bořetice za účasti rodičů i prarodičů. Za fotografie děkujeme panu Ing. Jiřímu Mikulíkovi.


vloženo:
14.6.
2015
Závěrečné vystoupení

Závěrečné vystoupení


vloženo:
12.6.
2015
Páťáci na výletě v Praze

Páťáci na výletě v Praze

I v letošním školním roce se uskutečnila tradiční exkurze do Prahy. Žáci 5. ročníku navštívili obě komory Parlamentu České republiky, viděli výměnu hradní stráže, prošli se po Karlově mostě. Stihli také odbíjení orloje a užili si jízdu metrem. Nejvíce se jim líbila návštěva v České televizi. Fotografie z výletu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


vloženo:
27.3.
2015
Ohlédnutí za prvním pololetím v MŠ

Ohlédnutí za prvním pololetím v MŠ

Jaro v mateřské škole vítáme tradičně písničkami, pohádkami, návštěvou knihovny, velikonočním tvořením, pečením jidášů, buchet aj. Čas před velikonočními svátky patří také pravidelně zápisu nových dětí do mateřské školy a velikonočnímu tvoření, jako je pletení pomlázek, pletení košíků, zdobení kraslic a lepení vajíček. Všichni spoluobčané mají možnost prohlédnout si naši mateřskou školu a zavzpomínat na svá dětská léta. MŠ se otevírá veřejnosti každý rok, a to v úterý před Velikonocemi. I když většina aktivit je zde tradičních, přesto máme jednu novou a příjemnou novinku. Ve žluté třídě máme nainstalovaný nový nábytek pro uložení hraček, výtvarného materiálu a keramiky. Nechybí zde ani tabule ke kreslení a grafomotorickému cvičení dětí.

Bc. Radomíra Mainclová, vedoucí učitelka MŠ

vloženo:
20.3.
2015
Ochutnávka pomazánek ve školní jídelně - 31. března 2015

Ochutnávka pomazánek ve školní jídelně - 31. března 2015


vloženo:
19.3.
2015
Děti ve školní družině sportují na školním hřišti.

Děti ve školní družině sportují na školním hřišti.


vloženo:
06.3.
2015
Lyžařský kurz 2015

Lyžařský kurz 2015

V prvních dnech měsíce března se žáci první až páté třídy zúčastnili lyžařského výcviku v lyžařském areálu Němčičky. Fotografie z tohoto výcviku naleznete fotogalerii

vloženo:
16.1.
2015
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu 4. února 2015 od 10:00 do 16:00 hodin v budově základní školy.

vloženo:
22.12.
2014
Vánoční přání

Vánoční přání


vloženo:
02.11.
2014
Plavecké kurzy

Plavecké kurzy

Již od září se účastní děti z naší školy a školky plaveckých kurzů v Hustopečích. Plavání je velmi zdravou pohybovou aktivitou a má své nezastupitelné místo v životě každého jedince. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání k přiměřenému zatěžování celého organizmu, všech svalových skupin. Dochází k uvolnění opěrného systému organizmu (páteř atd.) vlivem snížení působení gravitace. Dýchání je hlubší a kvalitnější. Hlavním smyslem kurzů plavání jsou příjemné prožitky dětí, přiměřená pohybová stimulace a získávání nejzákladnějších plaveckých dovedností. Pohybová hra menších dětí ve vodě podporuje celkovou aktivitu a napomáhá tak jeho optimálnímu vývoji. Děti absolvují celkem deset lekcí.

Podívejte se na fotogalerii z plaveckých kurzů


vloženo:
01.11.
2014
Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Výběr zemědělských produktů nabízený ke konzumaci dětem by měl být v souladu s Výživovými doporučeními pro obyvatelstvo ČR vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR. To znamená, že by výběr čerstvého ovoce a zeleniny měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.

Logo ZŠ a MŠ Bořetice

ZŠ a MŠ Bořetice

691 08 Bořetice 112

mail: info@skolaboretice.cz
tel.: 519 430 207; 605 728 437

Kde nás najdete?

Mapa Bořetic