Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Škola Bořetice - logo

Naše školka


Organizační uspořádání

Jsme dvoutřídní MŠ s celodenním provozem, kde se o děti starají 3 kvalifikované učitelky.

Děti 1., 2. a 3. ročníku jsou rozděleny ve 2 třídách. Při rozdělování respektujeme sourozenecké i přátelské vztahy, třídy jsou smíšené, co do počtu vyrovnané. Poněvadž jsou obě třídy propojené, mohou se děti volně pohybovat po celém prostoru MŠ dle zájmu o činnosti. Pracujeme dle stejných projektů, ve stejném duchu.

Náplň vzdělávací práce je konzultována, nabídky jednotlivých činností jsou voleny tak, aby byly děti všestranně harmonicky rozvíjeny.

Pro děti 3. ročníku – „předškoláky“ je každé ráno připravován ranní úkol. Odpolední rozdělení dětí je řešeno tak, aby mohly starší děti pracovat společně v nabízených nadstandardních aktivitách (flétna, MDS, práce se Sluníčkem, taneční, keramika).

Smíšených tříd je plně využíváno ke vzdělávacím aktivitám a dává možnost k vzájemnému obohacování se a učení. Vycházíme z toho, že se děti nejvíce naučí pozorováním, nápodobou a učením druhých (dle J. A. Komenského).

Při práci s dětmi dbáme na to, aby byly spontánní a řízené aktivity vyváženy.
Děti pracují na základě společně vytvořených pravidel žití v MŠ (viz pravidla dětí v MŠ).

Rodičům jsou nabízeny odpolední pohovory o dětech, rady jak s dítětem pracovat. Dětem se specifickými problémy jsou nabízeny činnosti v edukativních skupinách v MŠ (grafomotorika, metoda dobrého startu, keramika, keramika s rodiči, flétna, taneční,..), nebo specializované poradny ( logopedie, PPP, SPC,…)


Logo ZŠ a MŠ Bořetice

ZŠ a MŠ Bořetice

691 08 Bořetice 112

mail: info@skolaboretice.cz
tel.: 519 430 207; 605 728 437

Kde nás najdete?

Mapa Bořetic