Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Škola Bořetice - logo

Činnosti ve školní družině


Seznam činností

 • DYSLEKTIKA
  Jsou zde zařazeni žáci, kteří mají doporučení z PPP.
 • SPORTOVNÍ
  Rozvoj fyzické zdatnosti, chování fair play (sportovní chování), atletika (běh, hod, skok do dálky…), sportovní hry –florbal, vybíjená
 • PŘÍRODOVĚDNO – TURISTICKÉ ČINNOSTI
  Kroužek bude rozvíjet a upevňovat učivo z prvouky, vlastivědy, přírodovědy. Turistika – pozorování živé a neživé přírody, poznávání zajímavých míst obce, jednoduché pokusy, zábavné pracovní listy, ekologická výchova (spolupráce se sběrným dvorem)
 • ANGLIČTINA
  Hravou formou se žáci naučí základům jazyka
 • KERAMIKA
  Rozvoj motorických dovedností, fantazie (vhodné pro rozvoj jemné motoriky), práce s keramickou hlínou, glazování
 • DOVEDNÉ RUCE
  Rozvoj fantazie a tvořivosti žáků, práce s různými druhy materiálů (papír, drát, folie, přírodniny…), využívání různých výtvarných technik (malba, kresba, ubrousková technika…), vyšívání, šití, lepení modelů, výroba oděvních doplňků (brože, korálky…)
 • ŽURNALISTICKO – POČÍTAČOVÝ
  Pouze pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Základy práce na PC, slohové útvary, reportáže, školní časopis, příspěvky na web, BL
 • NĚMČINA
  Hravou formou se žáci naučí základům jazyka
 • KROUŽEK PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
  Matematické oříšky, hlavolamy, řešení náročnějších úkolů, rébusy…
 • FLÉTNA
  Skupinová lekce v rámci ŠD
 • FOTBAL

Přihláška k činnostem ve školní družině     Přihláška k činnostem ve školní družině


Školní družina - rozvrh 2015/2016     Školní družina - rozvrh 2015/2016


Rozvrh v družině

  12:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 13:30 13:30 - 14:00 14:00 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 15:30 15:30 - 16: 00
  Odpočinková činnost Daná zájmová činnost Příprava na vyučování
pondělí   Sportovní hry Hry a soutěže PNV
  Hra na umělce Sportovní hry Taneční kroužek
    Dyslektika  
  Angličtina 1. a 2. třída Angličtina 3. až 5. třída  
úterý   Pobyt venku Tvořivá dílna  
  Keramika 1. a 2. třída   Sportovní hry PNV
  Němčina  
středa   Hry v přírodě Práce s barvičkami PNV
  Tvořivé ruce Sportovní hry  
čtvrtek   Flétna Logopedická a dechová cvičení Hry a soutěže PNV
  Hra na spisovatele Keramika 3. až 5. třída  
    Sportovní kroužek  
pátek   Pobyt venku Zábavné odpoledne PNV
  Přírodovědný kroužek Sportovní hry  
  Folklórní kroužek   Klavír

Logo ZŠ a MŠ Bořetice

ZŠ a MŠ Bořetice

691 08 Bořetice 112

mail: info@skolaboretice.cz
tel.: 519 430 207; 605 728 437

Kde nás najdete?

Mapa Bořetic